Bespovratna sredstva neprofitnim medijima

Rezultati prvog kruga Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima

ministarstvo kulture13.8.2013. – Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva za neprofitne medije, Ministarstvo kulture je odabralo dvadeset i pet medija koji ulaze u drugi krug Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima. U sklopu prvog kruga Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima, koji je trajao od 8. do 29. srpnja 2013. godine, pristigla je 91 prijava, od kojih jedna nije bila u skladu s propozicijama Javnog poziva te nije razmatrana.

Povjerenstvo je prijave ocjenjivalo na temelju ranije utvrđenih i propisanih kriterija (doprinos pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih subjekata; doprinos pluralizmu društvenih tema u medijima; različitost kuta gledanja odnosno pristupa u prikazu pojedinoj temi; doprinos afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava; ispunjavanje funkcije nadzora ekonomski i političkih moćnih; informativna “širina” komunikacije; kontekstualna “dubina” komunikacije), uzimajući u obzir da među predloženim medijima budu zastupljeni opći, specijalizirani i novi medijski projekti, uvažavajući pritom i raznolikost tehnoloških platformi.

Prihvativši prijedlog Stručnog povjerenstva, Ministarstvo kulture je za drugi krug natječaja odabralo sljedećih 25 neprofitnih medija i novih medijskih projekata koji ujedno čine privremenu listu:

Ime medija     Ukupan broj bodova
1. Portal H-Alter (www.h-alter.org)     493
2. Lupiga (www.lupiga.com)     458
3. Forum.tm (www.forum.tm)     448
4. Portal Kulturpunkt.hr     443
5. Treći sektor – civilno društvo na malom ekranu (televizija – proizvodnja audiovizualnog sadržaja)     441
6. Nepokoreni grad     438
7. Internetski portal VoxFeminae.net     426
8. TV emisija “Cenzura”     423
9. In-portal.hr     414
10. Libela.org – portal o rodu, spolu i demokraciji     409
11. Crol.hr     400
12. Crveni kotač – hrvatsko-romski časopis/ kroacijako-romano lil (+web)     390
13. Manjinski forum, tiskani mjesečnik     386
14. Korzo.net     384
15. Transfer – televizija i internet     380
16. Radio Student     375
17. Javni radijski servis Radionet     369
18. www.booksa.hr     368
19. Neovisni novinarski portal www.TRIS.com.hr     349
20. UNIDU radio     348
21. www.redakcija.org     340
22. Raspon.net     318
23. http://baranjamedija.hr/     310
24. Aktiviraj Karlovac! ( eng. Activate Karlovac!)     305
25. Kulisa.eu – grupa 4 portala:  Kazaliste.hr, Klasika.hr, Plesnascena.hr, Filmovi.hr     302

O rezultatima prvoga kruga svi će prijavitelji biti i službeno obaviješteni.

U slučaju da neki mediji s privremene liste odustanu ili ne zadovolje tražene uvjete, mediji s najvećim brojem bodova koji su sljedeći na listi mogu biti naknadno pozvani da dostave dopunsku dokumentaciju za drugi krug prijava.

Rok za dostavu dodatne dokumentacije za medije koji ulaze u drugi krug je 4. rujna 2013., a konačna odluka o dodjeli bespovratnih sredstava bit će objavljena 16. rujna o.g.

Ministarstvo kulture

 

Tagged: , , ,