BiH: Šteta pričinjena arhivskoj građi

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH oglasila se priopćenjem za javnost koje se odnosi na posljedice požara i štetu pričinjenu arhivskoj građi prilikom nedavnih nemira u Sarajevu.Arhiv Federacije BiHUtvrđeno da je uništena arhivska građa:

1. Zemaljska vlada 1878.-1902. (prezidijal, povjerljiva, LB, CIA) – uništeno je 230 kutija.

2. U Depou 1. prostoriji A. Arhiva Bosne i Hercegovine, smještenom u prizemlju zgrade Predsjedništva BiH, – uništeno je osam arhivskih polica sa građom iz austrijskih arhiva, i to: 2.1. Upravni arhiv Beč 2.1.1. Ministarstvo poljoprivrede 1918; dokument 1, omota 1 2.1.2. Savezni ured za zaštitu spomenika kulture Beč: omota 1 2.1.3. Austrijsko ministarstvo za vjeru i nastavu 1893-1918; fasc.3 2.1.4. Ministarstvo za unutrašnje poslove 1880-1920; kut. 5,fasc.2 2.1.5. Ministarstvo za pravosuđe 1880-1917; kut.5, fasc.2, knji.1 2.1.6. Ministarstvo za javne radove 1908; fasc.1 2.1.7. Saobraćajni arhiv Beč- Bosanske željeznice 1888-1895; fasc.15, paketa 6, 2.1.8. Porodični arhiv Hochenberg – Beč; 2.2. Ratni arhiv Beč: 2.2.1. Carski i kraljevski general za Bosnu i Hercegovinu 1915-1918; fasc.3 2.2.2. Vojno građevinsko odjeljenje; fasc. 1, knjiga 5 2.2.3. Garnizonski sud Sarajevo 1910-1918; fasc.1 2.2.4. Tvrđavinski sud Trebinje 1914-1916, fasc.2 2.2.5. Garnizonski sud Mostar 1885-1915; fasc.1 2.2.6. Vojno-dječački internat Sarajevo 1897-1918, fasc.1 2.2.7. Stari vojni spisi (Alte Feldakten) 1834-1888; kut.7, mikrofilmova 83 rolne 2.2.8. Knjige o podacima o mjerenjima zemljišta i geodteske karte; fasc.4, kut. 9, knjig.98 2.2.9. Vojno građevinska direkcija Trebinje, vojna komadna Zagreb i dr. 1913-1918; fasc.1, 2.2.10. Vojno građevinsko odjeljenje XV korpusa 1918; fasc.2 2.2.11. Vojno građevinsko odjeljenje u Mostaru; fasc.1, knjiga 2., 2.2.12. Knjiga blagajne 1919, knjiga uprave vojnih objekata, stanje magacina GVD; knjiga 3, 2.2.13. Građevinska direkcija, inžinjersko odjeljenje i druge vojne ustanove u Sarajevu 1914-1918; knjiga 13., 2.2.14. Komandirajući general i zemaljski šef u Bosni i Hercegovini; fasc.1,, 2.2.15. Proces Gavrilu Principu i drugovima; kutija 3,, fascikla 5., 3. Kopije dnevnika zapovjednog generala i šefa Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu Stjepana Sarkotića 1914-1925; uništeno kompletno, 8 kutija, 4. Fond Direkcija BH duhanske režije u Sarajevu 1881-1922; uništeno 40 kutija,5. Glavni odbor narodnog vijeća iz 1918.godine; uništen u potpunosti (3 kutije), 6. Narodna vlada narodnog vijeća 1918-1919. Uništeno u potpunosti (36 kutija) Zemaljska vlada (prezidijal) 1919-1921; uništeno 100.kutija, 6. Pokrajinska uprava za Bosnu i Hercegovinu (prezidijal), 1921-1924; uništeno 80 kutija, 9. Veliki župan sarajevske oblasti prez, 1923-1929; uništeno 80 kutija, 10. Kraljevska banska uprava drinske banovine pov, pov DZ, 1929-1941; uništeno 360 kutija, 11. Poglavnikovo povjereništvo 1941-1942; uništeno 50 kutija, 12. Velika župa Vrhbosna 1941.-1945; uništeno 70 kutija, 13. Osobni ured glavnog ustaškog stana 1941; uništeno 12 kutija, 14. Bosanski sabor 1910.-1914, Uništeno u potpunosti (10 kutija) Kutije i fascikle iz perioda Austro-Ugarske (Vojska, Školstvo, Religija, Konfidenti, Podaci o Posjedima,) komplet uništeno (3 police) 16. Ustavni sud – Dom za ljudska prava, uništeno. 16.1. Službeni listovi Narodno jedinstvo 1929.-1941.

3. U Depou 1. prostoriji B. Arhiva Bosne i Hercegovine, smještenom u prizemlju zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, uništeno je: 3.1. Zbrika otkupa i poklona; uništeno 30 kutija 3.2. Zbirka fotografija zločina okupatora i saradnika, djelomično oštećena, 3.3. Dosije službenika 1878.-1945.; uništeno 300 kutija, 3.4. Okružna oblast Sarajevo (opća i prezidijalna), 1878. -1918.; uništeno 280.kutija 3.5. Zemaljska vlada (prezidijal), 1917.godina; uništeno 50 kutija, 3.6. Zemaljska vlada (prezidijal), 1918.godina; uništeno 10 kutija, 3.7. Zajedničko Ministarstvo flnansija – odjeljenje za Bosnu i Hercegovinu (Gerneinsames Finanz-ministerium – Abteilung fur die Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina) – Beč (1878-1918), opća i povjerljiva građa, knjig. 575, kut. 2657, fasc. 938, 3.8. Zbirka karata (1880-1985), oštećeno 47. komada, 3.9. Pored ovdje navedenih postoje i knjige Protokola opće i povjerljive građe, imenski i predmetni registri, knjige šifara, brojčanici ali zbog nemogućnosti pristupa istim, oštećenja za iste nisu utvrđena.

4. U Depo 1. Prostoriji C. sljedeća dokumentacija je pretrpjela djelomična oštećenja zbog gašenja požara u susjednim prostorijama: 4.1. Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača – Sarajevo (1944-1947); 1944/1947: knjiga 27, kutija 366, sv.110., 4.2. Zemaljska komisija za ratnu štetu Narodne Republike Bosne i Hercegovine – Sarajevo 1945-1950; 1945/1946, knjiga 8, kutija 27. 4.3. Vrhovni šerijatski sud za Bosnu i Hercegovinu – Sarajevo (1879-1946); 1879/1946: knjiga 50, kutija 514, 4.4. Šerijatska sudačka škola 1887.-1945., kutija 70., 4.5. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine – Sarajevo (1888 – ); (1884-1887) 1888/1968: knjiga 40., kutija 96, omota 15 , 4.6. Radnički pokret, kutija 4.7. Društva 1878-1918, kutija 18 4.8. Procesi komunistima 4.9. Lični fondovi 4.9.1. Enver Redžić, Sulejman Redžić, Fadila Redžić, Iška Sadiković, 4.9.2. Budimlići Sarajevo; knjiga 10., fasc. 2. 4.9.3. Hadži-Risto Todorović – Hadžiristići Sarajevo; 1796/1908, fasc.21, 4.9.4. Jelići Sarajevo; 1797-1906: fasc. 10,4.9.5. Fufići Travnik; 1822-1879, fasc.

Iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH podsjećaju javnost da se predmetna građa, na temelju Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Zakona o provođenju odluka Komisije u FBiH (‘Službene novine FBiH’, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07), nalazi u postupku proglašenja nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, s obzirom da je ista od neprocjenjive dokumentarne i historijske vrijednosti za državu Bosnu i Hercegovinu.

Pročitajte još: Spaljena povijest: Jasmila Žbanić i Arhiv BiH , Otok ljubavi Jasmile Žbanić

Tagged: , , , , , , , , , , , ,