Budućnost mladih: Bolje obrazovanje i cjeloživotno učenje

U Zagrebu će se od 8. do 10. listopada, u hotelu International, održati Međunarodni seminar ‘Bolje obrazovanje i cjeloživotno učenje preduvjet za bolju budućnost mladih’.Seminar se održava u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak i Europskog centra za radnička pitanja iz Njemačke a uz financijsku potporu Europske unije.

Prvotno je termin seminara bio lipanj, ali zbog situacije s pandemijom koronavirusa morao je biti otkazan. Ranijih godina seminaru je nazočilo 30-tak sudionika iz desetak EU i susjednih država. Sada je situacija takva da će se većina sudionika iz inozemstva uključiti preko on line platforme u rad seminara.

Tema obrazovanja mladih te njihova zapošljavanja i perspektiva bila je uvijek aktualna, a posebno danas u ovo „novo normalno“ vrijeme. Problemi obrazovanja u uvjetima fizičke distance, iznimno je otežano. Istovremeno, otvaraju se nove mogućnosti za neka druga znanja i vještine, nove tehnologije i njihovu primjenu. Sve to utječe na budućnost mladih ljudi, ali i svih onih koji su na tržištu rada i moraju se prilagoditi novonastaloj situaciji.

Europski centar za radnička pitanja – EZA mreža je od preko 70 organizacija iz 29 europskih zemalja, koji se zalažu za obrazovanje i zagovaraju prava radnika. U svome članstvu imaju društveno-kulturne radničke organizacije, sindikate, istraživačke institucije i obrazovne ustanove. Zagovaraju i vode se principima kršćansko-društvenih vrijednosti. Član ove organizacije od 2010. godine je i Hrvatsko kulturno društvo Napredak

G. Š.


Tagged: , , , , , , ,