Dan D: Arhiva ŠPUD-a u nastanku

Na 6. međunarodnom festivalu dizajna – Dan D,  koji se od 3. do 5. srpnja odvija u Zagrebu u prostorima bivše Vojne bolnice u Vlaškoj, sudjeluju i timovi objedinjeni pod umjetničkom platformom Organizam.
Relict-Arhiva-ŠPUD_DanDOrganizam je u proteklim godinama  na ovom festivalu sudjelovao kroz projekte: Sintokuhinja (2010.), STUPOR (2011.), Plakati iz Podzemne (2014.)  dok će ove godine, u kategoriji Izložbe fakulteta i škola, otvoriti rezidenciju Arhiva ŠPUD-a u nastanku u organizaciji i produkciji UBU – Udruge bivših učenika ŠPUD-a (Škole primijenjene umjetnosti i dizajna) u Zagrebu i u suradnji sa ŠPUD-om. Cilj ovog  zanimljivog,  edukativanog i interaktivnog rezidencijalnog programa je prikupiti što više arhivskog materijala vezanog uz ŠPUD od strane samih posjetitelja Dana D, kao i snimiti video zapise s posjetiteljima rezidencije vezanih uz njihova sjećanja na ŠPUD.

Posljednjih nekoliko godina udruga UBU razvija projekt Arhiva ŠPUD-a u nastanku kao sastavni dio dugoročnog metafizičkog projekta Relict koji nastoji iščitati genius loci (duh mjesta) kao i energetske ostatke kreativnog djelovanja u zgradi Škole. On je simboličkog karaktera i odnosi se prema zgradi Škole kao prema reliktu kojeg se nastoji u potpunosti proučiti i shvatiti, kako bismo ga mogli ispravno pozicionirati u prostoru i vremenu.

‘Projekt nastoji spoznati Školu kao živi organizam koji se proteže kroz vrijeme te nas u svakom trenutku održava u vezi s onime što je bilo i što će tek biti. Relict promatra Školu kao duhovnu mašinu koja radi samo mi nismo svjesni njezinog rada’, ističu voditelji projekta.

Organizatori rezidencije pozivaju sve bivše i sadašnje učenike Primijenjene da posjete rezidencijalni prostor Organizma na Danu D, donesu svoje raspoložive arhivske materijale koji će tamo biti skenirani i obrađivani na licu mjesta, a samim time postati dio projekta Arhiva ŠPUD-a u nastanku. U svrhu realizacije ovog programa, Organizam će pokrenuti i umrežiti više društvenih stranica.

I. B.

Tagged: , , , , , , , , , ,