Dan rijeke Save u četiri zemlje

Dan rijeke Save obilježava se 1. lipnja u četiri zemlje u slivu rijeke Save – Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji – s ciljem promicanja iznimne ekološke vrijednosti i gospodarskih potencijala, održivog korištenja i razvoja gospodarskih aktivnosti te važnosti dobre regionalne suradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosustava, a time i višoj kvaliteti života stanovništva.Rijeka Sava je pritoka Dunava koji izvire u sjeverozapadnoj Sloveniji. Oblikuje se spajanjem Save Dolinke i Save Bohinjke, a 946 kilometara nizvodno ulijeva se u Dunav u Srbiji. Na području Lijepe naše ona teče čak 510 kilometara. Za usporedbu, Dunav Hrvatskom protječe na dionici dugoj 138, a Drava 323 kilometra. Sava spaja čak tri glavna grada, a to su Ljubljana, Zagreb i Beograd. Pritom ih ne povezuje prometno, jer nije cijelim svojim tokom plovna.

Sava je svojom veličinom, krajobraznom raznolikošću, ekološkim vrijednostima i brojem ljudi čiji opstanak izravno ovisi o njezinoj vodi za piće, poljoprivredu, zaštitu od poplava i održivi razvoj jedna od najvažnijih pritoka Dunava. Ekološki značaj Save i njezinih poplavnih područja očituje se u činjenici da je oko jedna trećina njezine ukupne poplavne površine (ukupno 322.875 hektara) i dvije trećine vodotoka već proglašeno zaštićenim područjem – od nacionalnih parkova, Ramsarskih područja, drugih strogo zaštićenih područja i kandidata za Emerald mrežu do Natura 2000 područja. Sava je izvanredna rijeka od paneuropske važnosti.

Krajem svibnja Javnoj ustanovi Zeleni prsten Zagrebačke županije odobrena su sredstva iz međunarodnih fondova za provedbu dva projekta: ‘Zajedno za Savu’ i ‘Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama’ s ciljem zaštite, očuvanja i boljeg upravljanja rijekom Savom.

Ž. Š.


Tagged: , , , ,