Hrvatska ima već 40 pametnih gradova

Na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu održan je okrugli stol pod nazivom ‘Smart City’ u organizaciji Zavoda za gradski promet. Svrha je bila prikazati rezultate znanstveno-istraživačkog projekta ‘Indikatori mobilnosti u konceptu Smart City’ koje je proveo ovaj zavod tijekom 2017. godine uz potporu Sveučilišta u Zagrebu.Svrha i cilj samog istraživanja bila je uspostava baze podataka na nacionalnoj razini, koja će služiti za analizu indikatora urbane mobilnosti.

Od 128 gradova u Hrvatskoj njih već 40 razvija i primjenjuje neka od pametnih rješenja koja, uz nove tehnologije i društvene koncepte, omogućuju kvalitetniji život i upravljanje gradom. Jednu od ključnih ulogu u konceptu predstavlja pametna mobilnost građana, koja je nužan preduvjet prosperiteta urbane sredine.

Rezultati istraživanja na projektu ukazuju na vrlo visoku prihvaćenost provođenja koncepta pametnog grada u Hrvatskoj. Ispitanici percipiraju da je pametna mobilnost sastavni dio pametnog grada. Većina ispitanih gradova sudjeluje u projektima na temu pametnih gradova te planira izdvojiti određena financijska sredstva za provođenje ovog koncepta (51,7%). Od ispitanih hrvatskih gradova, njih 32% se uključilo u provedbu koncepta Pametnog grada, a 64% ih planira primijeniti.

V. T.

Tagged: , , , , , , ,