Jagoda Popović: Izložba posvećena Igoru Stravinskom

Zagrebački Muzej Mimara u ponedjeljak 11. lipnja (20 sati) otvara izložbu Jagode Popović pod nazivom ‘Hommage à Stravinski’. Renomirana umjetnica predstavit će 15 akrilika na platnu velikih formata inspiriranih i posvećenih velikom svjetskom glazbenom geniju Igoru Stravinskom.Dinamika i snaga ritma, plavičasti koloriti ritualne, svjetlosne kompozicije, kao i originalni ekspresionistički slikarski izraz Jagode Popović osebujnom stilističkom sugestivnom strukturom, skrivenom pod plaštem intenzivnih emocija, na lucidan i iskren način odaju počast čovjeku kojega je magazin Time označio kao jednoga od najutjecajnijih ljudi XX. stoljeća, Igoru Stravinskom.

Ljudske figure Jagode Popović više su likovna, a manje ilustrativna polazišta. Pokret ženskog tijela kao da sam sebe razbija i iznutra osvjetljava, sam sebe pretvara u simbol i gestu, to jest u apstraktni slikarski znak. Kao da se, po tko zna koji put, potvrđuje misao da ‘slikarstvo nije prikazivanje, već simfonijska modulacija vizualnih dojmova’.

Promatraču nije lako vidom spoznati sve što je autorica prezentirala ovom izložbom ako ne posegne za onom najjednostavnijom idejom da je slikarstvo unutrašnja strana glazbe koja se ne da naslikati, ali se o njoj i njezinim tonskim obrisima može svjedočiti eho-slikom. Ona je iznad riječi i boje, i ne treba joj bliži tumač od sluha za nju otvorenoga i spremnog duha.

Promatrati sliku znači čuti je! Stravinski, jednako kao Kandinski i ini alkemičari duha, prinose Bogu igre darove glazbe, linije i boje, kao što to čini, inspirirana njihovim djelima, i Jagoda Popović.

Slika ne treba pričati priču. Ona mora imati sluh za biće kompozicije i slobodu ekspresije. Mora težiti nečemu novom, nečemu što nosi znakove imaginativnih nota – onom prastarom, poganskom ritmu što ga je Stravinski tonski iscrtavao gudalom u pratnji roga budeći neobičnom stvaralačkom snagom ono skriveno, mitološko i istinito u nama.

Ritmička odstupanja i harmonijska domišljatost, kao i sluh za majstorsku orkestraciju, upravo su ono što čini djelo Jagode Popović jedinstvenim i bliskim gotovo neuhvatljivome modelu – djela – Posvećenju proljeća Igora Stravinskog.                                                                                                                                                                                                                                           
mr. Milun Lutovac


Tagged: , , , , , , , , ,