Jagodica Purgerica: Jagoda iz zagrebačkog kraja

U Centru za kulturu prehrane predstavljen je projekt brandiranja jagode Jagodica Purgerica, proizvedene na ruralnom području Grada Zagreba, i to impresivnih gotovo tri milijuna sadnica na 70 hektara. Time jagoda sa zagrebačkog područja postaje najveća proizvodnja jagode Hrvatskoj.Jagodica PurgericaUdruga uzgajatelja jagode Grada Zagreba, prema riječima predsjednika Marijana Horvata, ima 52 člana, od kojih je 25 uključeno u projekt ‘Jagodica purgerica – najslađa bobica’. Radi se o kontroliranoj kvaliteti brenda, a propisani strogi kriteriji dopuštaju samo tri rane, posebno slatke sorte, te najkvalitetnije plodove koji moraju biti ujednačene veličine, boje i oblika, pojasnio je proizvođač Marijan Mavračić.

Jagodicu purgericu može se naći u prodaji od sredine svibnja do sredine lipnja, ovisno o vremenskim uvjetima. Potrošačima je Jagodica Purgerica dostupna na posebno označenim štandovima postavljenim na frekventnim križanjima diljem grada tokom cijelog dana, te dostupna i radnim ljudima koji ne stignu na tržnicu. Štandovi su jasno označeni, a cijena mjerice s više od pola kilograma stoji 15 kuna.

Brend Jagodice purgerice komunicira visoku kvalitetu proizvoda, mjesto proizvodnje i kratak put od berbe do stola. Upravo kratak put omogućava da se jagoda konzumira svježa u vrhuncu svoje zrelosti. Novost od ove godine je da se na svakom štandu kupac može uvjeriti i u zdravstvenu ispravnost jagoda uvidom u izloženu analizu teških metala i rezidua pesticida, koju je svaki proizvođač Jagodice Purgerica dužan obaviti, naglasila je Ana Marušić Lisac iz kontrolnog tijela Biotechnicon.

Uz svesrdnu i kontinuiranu pomoć Ureda za poljoprivredu Grada Zagreba za podizanje nasada, kupnju sadnica, nabavu opreme i sustav navodnjavanja, proizvodnja se proširila na gotovo 1,5 milijuna kg jagode sa zagrebačkog područja. Luka Čuljak iz Gradskog Ureda za poljoprivredu je podržao ovu inicijativu i najavio podršku malim proizvođačima i u budućnosti.

V. V.

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,