Kako izgleda virtualna gimnazijska nastava

Posljednjih je mjeseci najaktualnije pitanje koje se nameće učenicima i studentima kako što uspješnije savladati nastavu iz svojih domova. Internet je preplavljen morem savjeta i preporuka kako organizirati svoje vrijeme, kako ostati motiviran, a nastavnici svaki dan osmišljavaju nove i inovativne načine prenošenja gradiva. Kako to zaista izgleda u Hrvatskoj i jesmo li u korak sa svijetom, pogledajte iz primjera virtualne učionice i nastave Opće privatne gimnazije u Zagrebu.Uvođenjem nastave na daljinu Opća privatna gimnazija prepoznala je priliku kako biti što učinkovitiji te se odmah krenulo s organizacijom edukacije za nastavnike o korištenju edmodo, zoom i skype platformi. Cilj je bio osposobiti nastavnike za rad u virtualnom okruženju. Učenicima je tako na raspolaganju online školsko savjetovanje gdje se učenici i roditelji mogu javiti školskoj psihologinji i dogovoriti termin skype savjetovanja ili zatražiti savjet ili informaciju, pogotovo u vrijeme pandemije koronavirusa, gdje je stres kod mladih izraženiji. Također, učenicima prvih razreda nudi se mogućnost učenja usvajanja metoda aktivnog učenja i uspješne organizacije vremena.

‘Veliki naglasak stavljen je na realno vrijeme održavanja virtualne nastave. Online nastava nije samo postavljanje materijala, slanje poruka u virtualne učionice, gdje učenici u neko doba dana rješavaju zadatke, pa pri tome nailaze na bezbroj pitanja, a nemaju koga pitati. Virtualno učenje nije jednostrana komunikacija, ono funkcionira na konstruktivan način, u realnom vremenu prema rasporedu sati, učenici se uključuju putem kamera te uz postavljene prezentacije i zadatke sudjeluju u kreiranju nastave. Učenici tako imaju organiziranu nastavu uz unaprijed određen raspored sati koji se održava u realnom vremenu, od 8.30 do 14.00 i s naknadnim konzultacijama do 15.45. Nastava je organizirana u blok satovima, kada god je to moguće’, ističe Robert Gun, v.d. ravnatelj Opće privatne gimnazije, koja prijave i upise vrši po dogovoru i koji su i sada u tijeku, te dodaje: ‘Velika se pažnja posvećuje komunikaciji između nastavnika i učenika kako opterećenje učenika ne bi bilo prekomjerno. Sustavno se provodi informiranje roditelja o postignutim rezultatima, a ukoliko se učenik ne prijavi u 8.30 na sat, roditelj dobiva poruku da učenik nije na nastavi.’

Online nastava i nemogućnost druženja i učenja u zajednici nije prekinula i one izborne ili izvanškolske aktivnosti. I dalje se održava izborna i fakultativna nastava iz španjolskoga jezika, geografska grupa ‘Putevima braće Seljan’, foto grupa i pripreme za polaganje državne mature. Izvannastavne aktivnosti poput školskoga savjetovanja, novinarske grupe koja priprema online izdanje OPG Times, projekata virtualnih putovanja, kreativnih radionica, a učenici također imaju priliku odigrati školski nogometni online turnir FIFA 20. Gimnazija se može pohvaliti izvrsnom prolaznosti na ispitima državne mature, a taj uspjeh nije slučajan. U ovom periodu pandemije, Opća privatna gimnazija, provodi online pripreme za polaganje državne mature. Koncept učenja i priprema je specifičan i proizlazi iz razumijevanja da je za kvalitetno usvajanje znanja neophodno povisiti satnicu obaveznih predmeta na maturi. U svakome razredu uvećan je tjedni broj radnih sati iz hrvatskoga, matematike i engleskoga jezika te se takav način rada proteže kroz sve četiri godine. Matematički gledano učenici OPG-a obavezne predmete tako praktički slušaju pet godina.

I. T.


Tagged: , , , , , , , , ,