Krešimir Nemec: Leksikon likova iz hrvatske književnosti

‘Leksikon likova iz hrvatske književnosti’, objavljen u Nakladi Ljevak, obuhvaća stotinjak reprezentativnih likova iz hrvatske književnosti – prozne, dramske i epske – u povijesnoj vertikali od Marulićeve Judite do danas.Kroz natuknice Krešimir Nemec, naš istaknuti povjesničar i teoretičar književnosti, daje opsežan opis lika, određuje njegove tipološke značajke te analizira funkcije u strukturi radnje/zapleta. U razradi likova autor polazi od Forsterove podjele likova na plošne i zaokružene te potom razrađuje njihov nastanak i razvoj u hrvatskoj književnosti. Posebno su podrobno obrađeni arhetipski likovi, poput primjerice Dore Krupićeve kao primjera kućnog anđela odnosno progonjene nevinosti, a obrađeni su i likovi nastali na temelju biblijske predaje (Judita) ili povijesnih predložaka (Osman). Posebno pozorno analiziraju se i antologijski likovi iz hrvatske književnosti.

‘Posebno pozorno analizirani su antologijski likovi iz hrvatske književnosti proizišli iz pera Marina Držića (Pomet, Skup), Šenoe (Prosjak Luka, Dora Krupićeva), Krleže (Filip Latinovicz, Leone Glembay), Andrića (fra Petar, Karađoz), Begovića (Giga Barićeva, Agneza), Marinkovića (Glorija, Melkior Tresić) i S. Novaka (Mali). Složeni jedan pored drugoga, oni tvore svojevrsnu karakterološku krvnu sliku hrvatske književnosti.’

Ovo je prvi leksikon književnih likova u nas. Neke razvijene kulture imaju djela slična karaktera, ali koncepcijski dakako vrlo različita. Primjerice, Sollarsov ‘Dictionary of Literary Characters’ na 2500 stranica obuhvaća čak 40.000 književnih likova iz svjetske književnosti u rasponu od Sofoklove Antigone do likova nastalih u romanima i novelama početkom 21. stoljeća. Ovaj leksikon obuhvaća reprezentativne likove samo iz hrvatske književnosti, i to u povijesnoj vertikali od Marulićeve Judite do danas.

Književni povjesničar i teoretičar Krešimir Nemec rođen je 1953. godine u Županji. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu zaposlen je od 1979. godine; od 2001. godine redoviti je profesor u trajnom zvanju na Katedri za noviju hrvatsku književnost. Od 2018. profesor je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2008.

N. L.


Tagged: , , , , , , , , ,