Mentalni sklop: Alem Korkut i Ivan Kožarić

U zagrebačkoj galeriji Kranjčar otvorena je šesta po redu izložba iz ciklusa ‘Mentalni sklop’, koja predstavlja novi umjetnički par sljedbenik-mentor: Alem Korkut kao sljedbenik te Ivan Kožarić kao mentor. O samoj povezanosti umjetnika publika je mogla saznati iz ugodnog, uvodnog razgovora kustosa izložbe Mladena Lučića i Alema Korkuta.
Alem Korkut i Mladen LučićIzložba objedinjuje radove barda hrvatske suvremene umjetnosti Ivana Kožarića i jednog od najznačajnijih kipara srednje generacije Alema Korkuta. Kožarić je godinama radio skulpture slobodnih oblika inzistirajući na nađenim formama kako ih oblikuje priroda, a slična razmišljana sada podastire i Korkut, pokušavajući u drvu modelirati, odnosno preslikati sitne kamene oblutke koje nalazimo na svakom morskom žalu. Nađeno se nameće na ovoj izložbi kao svojevrstan zajednički nazivnik ovih autora, premda su ishodišta prilično različita i gotovo suprotnog predznaka

Ivan Kožarić je homo ludens, vječno zaigrani umjetnik koji uporno radi na demistifikaciji medija u kojem se izražava ali paralelno, vrlo ozbiljno, teži bitku umjetnosti, odnosno apsolutnoj umjetničkoj slobodi. Alem Korkut u svojem radu neprekidno propitkuje skulpturu i mogućnosti njezinih manifestacija, bez obzira na medij u kojem se ona realizira. Izrađujući svakodnevno male drvene oblike on ispisuje svojevrstan dnevnik kojim mehaničkim putem zaziva svojevrsnu meditativnu kreativnu pauzu, zrakoprazni prostor za akumuliranje novih ideja i umjetničkih postupaka. Gotovo istu vokaciju nalazimo i u njegovu radu ‘Pareidolia’, koji je u stvari video snimka vedrog neba prošaranog kretanjima oblaka. Forme oblaka doista se mogu iščitati kao skulpture, a samo nebo sa svim svojim simboličnim prefiksima ovdje predstavlja uzvišenu modifikaciju kiparstva.

H. R.


Pročitajte još:

Đorđe Jandrić, Mladen Lučić i Vanja Babić
Tagged: , , , , , , , , , ,