Muzej anđela: Skulpture Nikole Koprive

Nikola KoprivaSkulpture samoukog kipara i stolara Nikole Koprive od srijede, 29. siječnja, bit će izložene u varaždinskom Muzeju anđela.

Riječ je o malim figurama ljudi i životinja te maketama sakralnih zdanja koje je radio u trenucima odmora.

Nikola Kopriva rođen je u Cerniku 1920. godine. Iako skromnog formalnog obrazovanja, pokazivao je interes za umjetnost, inovacije i često bio neshvaćen u svojoj okolini. Pred kraj života preselio se u Varaždin gdje je i umro.

Izložba će biti otvorena u 18 sati, a razgledati se može do 15. veljače.

Varaždinske vijesti

Tagged: , , , , , , , , , , , ,