Nada Zec Ivanović: Izložba Pod kapom lude

Izložba slika pod nazivom ‘Pod kapom lude’ slikarice Nade Zec Ivanović otvorena je u Muzeju Mimara u Zagrebu.‘Već smo i u ranijim slikarskim ciklusima Nade Zec Ivanović mogli iščitavati elemente grotesknog te napose i one izrazito ludičke koji su učestalije i dominantnije markirali osnovna obilježja njezina likovnog izraza. Te sastavnice, gdjekad izravnije i intenzivnije ili tek fragmentarne i u naznakama ipak su, i tada, upućivale na zaključak kojega iznosimo, naime, da su se ta slikaričina stilska obilježja jasno prepoznavala i u toj stvaralačkoj fazi. Stoga možemo konstatirati da množina i bujnost kojom sada izbijaju te sastavnice na površini novih slika, bilo onih manjih ili velikih dimenzija, imaju svoju duboku ukorijenjenost u slikarskom djelu Nade Zec Ivanović kojega sada produbljuje ovim ciklusom’, među ostalim navodi kritičar Milan Bešlić.

Slikarstvo je Nada Zec Ivanović diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1988. godine. Uz slikanje je tijekom cijelog studija izučavala i grafiku koja joj je postala jednako važno područjem interesa i rada. S grafičkim radovima sudjelovala je na međunarodnim grafičkim žiriranim izložbama u Cadaquesu, Barceloni, Wingfieldi, Sofiji, Bagesu. Prije ciklusa ‘Pod kapom lude’, realizirala je još pet slikarskih ciklusa: ‘Ishodišta’, ‘Letači’, ‘Friendship’, ‘Krajolici’ i ’65 pogleda na Grad’ te veliki broj slika zasebne tematike, akvarela i crteža. Izlagala je na više od osamdeset izložbi u zemlji i inozemstvu (Palm Beach, Bonn, Mostar, Graz, Kotor, Cetinje, Salzburg) od kojih četrnaest samostalnih. Okušala se i u drugim vidovima likovnosti, dizajnu plakata i kazališnoj kostimografiji, a dvadeset godina se bavila i pedagoškim radom. Izložba se može pogledati do 27. listopada.

T. R.

Tagged: , , , , , , ,