Nova Gradiška: Spomenik u čast Toši Proeskom

Svečano otvorenje spomenika Toši Proeskom održano je na Šetnici ‘Novogradiških zanimljivosti’ u Novoj Gradiški. Ceremoniji su prisustvovali brojni uglednici među kojima je bio i makedonski veleposlanik Milaim Fetai.Ideja i odluka o izradi kamenog kipa Toše Proeskog potekla je od kompanije Tehnix i njezina predsjednika Đure Horvata, koji uspješno posluju u Makedoniji, pa tako i u Tošinu rodnom gradu Prilepu.

Horvatova misao vodilja bila je da Tošin kameni lik podsjeća na vrijeme kada smo se zajedno veselili i uživali u njegovim pjesmama. Lokalne vlasti Nove Gradiške, grada u čijoj je blizini na autocesti poginuo prije 14 godina, omogućile su da u centru bude postavljen kameni kip, koji će podsjećati na popularnog makedonskog pjevača.

Spomenik je izradio kipar Slavko Bunić, koji je svoje vještine i ljubav prema pjevaču uklesao u trajni lik i spomen svih štovatelja Toše Proeskog jer, kao što je on rekao: ‘Ljubav, tolerancija i to da svoj život živimo kao da ćemo živjeti milijun godina, to nas čini ljudima.’

H. R. / Foto: Motionplay Agencija


Tagged: , , , , ,