Površine: Keramika Nataše Ninić

U zagrebačkoj galeriji Kranjčar otvorena je izložba keramike Nataše Ninić pod nazivom ‘Površine’, a može se razgledati do 18. veljače.
Nataša Ninić-izložbaĐorđe Jandrić: O rođenoj kiparici
Ako je starogrčka riječ keramikos označavala glinu za lončarske predmete, onda je Nataša keramičarka. Jer zaista, ona koristi glinu da bi oblikovala vaze, tanjure, posude, pladnjeve… ona kreira funkcionalne objekte. (Reći keramika, gotovo da znači upravo i samo to – funkcionalni objekt ). Na sreću, radovi (kažem ‘radovi’ a ne ‘pjati’ ) Nataše Ninić izmiču takvom čitanju. Između ostalog – vidjeti ih, znači poželjeti dodirnuti ih, štoviše dodirivati ih (kao nesvršeni vid glagola), ticati, rukom osjećati …svakako ih ne opterećivati ćušpajzom, brodetom, pržolicom, pizzom… oni takvog ‘uresa’ ne trebaju; uočiti njihovo izmicanje krugu, pravokutniku, valjku… – sve uvriježenim oblicima uporabnosti. I što ćemo, dakle, s ‘funkcijom’ u sintagmi ‘funkcionalni objekti’? Moj je prijedlog – zaboraviti! Jer – Nataša Ninić se, i mimo svijesti, zapravo bavi materijalom i samo materijalom; ona glinom otiskuje (koru drveta, konope, tekstil…), ona ju utiskuje, ona ju tiješti, mazi i bode… puni tu površinu iskonskom energijom Prvog Kipara koji je zgnječio grumen gline i – napravio skulpturu (lat. sculpare – oblikovati). Mimo svijesti…

Nataša NinićZdenka Bilušić: O Nataši Ninić
Šibenčanka sa zagrebačkom adresom, dipl. pravnica, predstavlja keramiku. Izložbom u kojoj se naslanja na tradiciju, no istovremeno otvorena za nove tehnologije. Autorica se profilirala kao dizajnerica uporabnog posuđa. Njene zdjele, tanjuri, posude zapravo su više od običnih uporabnih predmeta te su dijelom poprimile osobine skulpture. Slobodno modelirane forme koje izrastaju iz logike materijala. Upravo je to stvaralački ključ ili logos kreativnog čina.
Kontinuirano se usavršava u tehnologiji i istovremeno eksperimentira dodavanjem oksida, minerala i njihovih kombinacija u glinu. Pažnju posvećuje obliku, površini i teksturi koju postiže ručnom obradom. Udubljena kružna površina postaje prostor koji treba likovno osvojiti. Osjećaj za materijal i kreativan proces utkan u iskustvo putnice kroz ambijente, kulture i vrijeme urodili su esencijalnim i visoko estetiziranim, modernim i likovno pročišćenim formama. Član je HDLU-a. Izlaže na skupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inozemstvu i za to dobiva posebna priznanja.

Foto: Juraj Vuglač


Edo Murtić-skica za spomenik Juri Kaštelanu (keramika)
Keramika Ede Murtića
Tagged: , , , , , , , , , ,