Prava istina o roamingu

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) oglasilo se u povodu kontroverznih informacija o cijenama roaming usluga i međunarodnih poziva u mobilnim mrežama. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

RoamingMolimo vas da objavite i uvažite činjenice iz reagiranja koje šaljemo zbog sve brojnijih netočnih informacija koje se posljednjih dana objavljuju u elektroničkim medijima i tiskovinama, a koje se tiču resora Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Radi se o međunarodnim roaming uslugama za koje se u medijima posljednjih dana navodi kako im cijene nisu značajno pale nakon ulaska Hrvatske u EU, što nije istina. Roaming usluge se identificiraju s klasičnim međunarodnim pozivima, iako se ne radi o istoj stvari niti im se cijena formira na isti način. Zamjenom pojmova obmanjuju se građani, a potrošače navodi na neosnovane tužbe.

Međunarodni roaming je usluga koja omogućava korištenje mobilnog telefona u inozemstvu, kad je korisnik izvan mreže u kojoj je pretplatnik, dakle izvan Republike Hrvatske. Vaš operator ima sporazume o roamingu sa stranim operatorima, što vama kao korisniku pruža mogućnost korištenja mreža tih operatora ostvarivanjem odlaznih i dolaznih poziva, slanja i primanja SMS poruka, kao i neke druge mobilne usluge (primjerice pristup glasovnoj pošti i nadoplata računa na pre-paid telefonima) na isti način kao i kod vaših domicilnih operatora. Raspoložive usluge razlikuju se od operatora do operatora, ovisno o njihovim međusobnim ugovorima

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013. godine, započela je direktna primjena Uredbe o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama. Cijene korištenja elektroničkih komunikacijskih usluga u inozemstvu, kad je korisnik izvan Republike Hrvatske, značajno su smanjenje i u potpunosti regulirane Uredbom.

Regulirane cijene propisane Uredbom o roamingu ne odnose se na cijene poziva u inozemstvo kada je poziv započet u Hrvatskoj, u vašoj mobilnoj mreži čiji ste pretplatnik.

U tom slučaju, radi se o klasičnom međunarodnom pozivu koji nije reguliran ovom Uredbom i cijene se formiraju na tržištu, a ne o usluzi međunarodnog roaminga.

Stoga je pogrešno tumačiti kako postoje dva cjenika za istu uslugu, te kako se građane Hrvatske tretira kao da nisu građani EU. Naglašavamo kako se radi o dvije potpuno različite usluge i praksa hrvatskih operatora ne razlikuje se od prakse operatora u zemljama članicama Europske unije.

Renata Ivanović
glasnogovornica MPPI

Tagged: , , , , , , ,