Srećko Budek: Izložba fotografija iz MUO

Muzej za umjetnost i obrt (MUO) u Zagrebu organizira izložbu Srećka Budeka ‘Fotografske interpretacije baštinskih predmeta’, koja će biti svečano otvorena u srijedu, 6. travnja (19 sati).
Srećko Budek-izložba fotografijaVeć dvadeset godina, od 1996., Srećko Budek je fotograf Muzeja za umjetnost i obrt. Samozatajno snima za potrebe muzejske dokumentacije, izložbi i muzejskih publikacija, te (danas nezaobilaznih) sveprisutnih projekata digitalizacije kulturne baštine. U proteklom vremenu ostvario je opus od više tisuća fotografija – crno-bijelih i u boji, analognih i digitalnih, i iskazao autorsku osobnost u obradi zahtjevne teme fotografskog dokumentiranja umjetničke baštine.

Neizostavno, uvrstio se među vrsne fotografe, amatere i profesionalce, koji su kroz povijest  bilježili bogatstvo i brojnost predmeta iz muzejskih zbirki. U MUO je planirano postavljanje Srećkove retrospektivne izložbe, sagledavanje i vrjednovanje njegova stvaralaštva.

U ostvarenju ove nakane privremeno ih je osujetio sâm Srećko. Organizatori su zastali pred dvadeset fotografija s prikazom drvenih svetačkih glava, nastalih tijekom pripreme velebne izložbe ‘Figura i ornament: Barok – Johannes Komersteiner i njegov krug’, autorice dr. sc. Nele Tarbuk, i odlučili se za postav još jedne samostalne izložbe Srećka Budeka.

‘Kada sam prije desetak godina pisala predgovor za njegovu izložbu fotografija na temu interpretacije secesijskih predmeta, naslovila sam ga Otkrivanje potankosti. I danas, na fotografijama svetačkih glava izdvojenih iz figura tijela, bez pripadajućih ikonografskih atributa, oltarnih okruženja i crkvenog prostora, Srećko ponovno otkriva potankosti. One su u funkciji autorske interpretacije muzejskih i umjetničkih predmeta. Poput glava s dekapiteliziranih antičkih spomenika, pomno čuvanih u brojnim svjetskim  muzejima, i svetačke glave na Srećkovim fotografijama započinju novi život, otvaraju nova pitanja, daju nove, drugačije odgovore. Utopljeni u crninama fotografskih pozadina, postaju izjednačeni u svojim posebnostima i postaju podloga za uspostavu novog dramaturškog zapleta, novog autorskog viđenja stvarnosti – one autorske stvarnosti koja je uvijek u koliziji s općim, a u suglasju s posebnim, novim, dodanim vrijednostima. Otkrivanje novih vrijednosti, drugačije sagledavanje i predstavljanje već viđenog i poznatog, pokretačka je snaga Srećkovog fotografskog stvaralaštva. To je ona snaga koja i fotografskom dokumentiranju, prividno objektivnom i neutralnom, osigurava autorski legalitet. Još jednom, Srećko Budek potvrdio je neupitnost autorskog izražavanja i dodatno nas obvezao na pripremu za realizaciju njegove retrospektivne izložbe.

(Dubravka Osrečki Jakelić, voditeljica Zbirke novije fotografije Muzeja za umjetnost i obrt)


MUO-Johannes Komersteiner_detalj ornamenta (foto Mario Krištofić)
Figura i ornament: Barok – Johannes Komersteiner

 

Tagged: , , , , , , ,