Tag Archives: kristina leko

MSU: Kako živi narod – izvještaj o pasivnosti

Kada je 1936. Rudolf Bićanić obilazio pasivne krajeve Hrvatske i BiH, zapazio je da ljudi ‘nemaju kreveta’: ‘U prvome redu nema kreveta jer ih nije do sada bilo. Naučili se…