Tijana Vukić: Od novinara do novinarstva

Golden marketing -Tehnička knjiga i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli predstavit će u utorak, 8. svibnja (12 sati) u Novinarskom domu u Zagrebu knjigu doc. dr. sc. Tijane Vukić ‘Od novinara do novinarstva: Studija novinarskih vještina’.To je u nas jedinstveno djelo nastalo na temelju teorijsko-empirijskog istraživanja. Autorica analizira aktualnu temu – kakve novinare i novinarstvo želimo u Hrvatskoj – nastojeći pritom oslikati sve škole i programe koji su se u posljednjih dvadesetak godina u Hrvatskoj razvijali, a potom analizira ishode učenja studenata na postojećim novinarskim/komunikacijskim fakultetima i/ili visokoškolskim ustanovama. Tema o obrazovanju novinara više je nego aktualna danas kada se propituje budućnost novinarstva u digitalnom okruženju i promijenjenoj paradigmi masovnoga komuniciranja. Mogući model obrazovanja novinara, koji je plod istraživanja i autoričina znanja i praktičnih iskustava u obrazovnom procesu, izvorni je doprinos znanosti.

Tijana Vukić, doktorica je znanosti i docentica komunikologije zaposlena na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli gdje je nositeljica grupe kolegija iz komunikacijskih znanosti.

Uz autoricu, knjigu će predstaviti prof. dr. sc. Gordana Vilović, doc. dr. sc. Jelena Jurišić i urednik Omer Rak.

T. R.


Tagged: , , , , , , , ,