Umjetnost slavonskog plemstva u Klovićevim dvorima

Izložba ‘Umjetnost slavonskog plemstva – vrhunska djela europske baštine’ moći će se razgledati od 22. travnja do 18. srpnja u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu.Ostvarena je u partnerstvu s osječkim Muzejom likovnih umjetnosti i Muzejom Slavonije, a namjerava sintetizirati dosadašnja istraživanja likovne baštine plemićkih obitelji novovjekovnoga razdoblja na području istočne Hrvatske. Na izložbi se predstavljaju odabrani predmeti širokog kulturološkog raspona – od umjetnina, preko umjetničkog obrta do arhivskog gradiva i srodne građe s naglaskom na djelima likovne umjetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, arhitektura od 18. do gotovo sredine 20. stoljeća).

Predstavit će se likovne zbirke i djela likovne umjetnosti vezana uz najznačajnije plemićke obitelji istočne Hrvatske (npr. Odescalchi, Eltz, Pejačević, Hilleprand von Prandau, Normann-Ehrenfels, Mihalović, Janković Voćinski, Janković Daruvarski, Adamović…) koje su odigrale važnu ulogu na gospodarskom, političkom i kulturnom planu prostora današnje istočne Hrvatske. Njihove bogate zbirke umjetnina korespondiraju s najkvalitetnijim onodobnim kolekcijama i postavljaju našu povijest umjetnosti i kulture u izravan odnos s centrima kulturne i umjetničke produkcije Europe.

Friedrich Amerling, Alvina grofica Pejačević, 1852

Veliki broj predmeta iz ostavštine ovih obitelji čuva se ponajviše u hrvatskim muzejima, ali i u inozemnim privatnim i javnim kolekcijama. Na izložbi će prvenstveno biti izložen materijal hrvatskih muzejskih ustanova, ali i nešto djela iz privatnih, pa i inozemnih kolekcija.

Izložbeni materijal bit će u prostoru izložen dijelom na kronološki, a dijelom na tematski način, kako bi se kroz odabrana djela posjetitelj mogao upoznati s vrhunskim ostvarenjima likovne umjetnosti u širokom rasponu i u odnosu na datacije (od baroka do moderne umjetnosti početka 20. stoljeća), kao i u odnosu na veliki raspon tema (od portretistike kao najzastupljenijeg žanra do genre scena, pejsaža, veduta, mitoloških scena, sakralnog slikarstva, itd.) kao i različite umjetničke vrste – slikarstvo, grafika, crteži, skulpture i reljefi.

Pierre Etienne Monnot, Livio I. knez Odescalchi

Dijelom postava bit će kroz muzeografska rješenja zastupljen i uvid u arhitekturu kao značajan segment likovnosti na koja su utjecale plemićke obitelji (obiteljski dvorci, kurije, kapele i crkve). Izložba će zorno pokazati i razvoj likovnih zbirki plemićkih obitelji koje su započele importom umjetnina, a nastavile se razvijati narudžbama djela od umjetnika sve do istaknute uloge plemstva u razvoju hrvatske moderne umjetnosti.

Moći će se razgledati 200 izložaka – najveći broj slika, skulptura, nešto minijatura, grafika te predmeta umjetničkog obrta.

Autorice izložbe su doc. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak i Silvija Lučevnjak a kustosice Valentina Galović i Iva Sudec Andreis.

T. R.Tagged: , , , , , , , , , ,