Veliki osječki (Sulejmanov) most

Arheološki muzej u Zagrebu organizira predavanje Mladena Pešića pod nazivom ‘Veliki osječki (Sulejmanov) most – podvodna arheološka istraživanja u Dardi’, koje će se održati u u četvrtak, 19. svibnja (19 sati).Sulejmanov mostTijekom svibnja 2008. godine prilikom čišćenja i produbljivanja ribnjaka Mala Đola, kada su zajedno s muljem izvađeni i drveni stupovi – piloni, otkriven je lokalitet Sulejmanov most u Dardi. Prva istraživanja proveli su djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda tijekom 2009. i 2011. godine u suradnji s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA), a 2014. istraživanja su provedena pod vodstvom MCPA.

Tijekom tri arheološke kampanje pregledano je šire područje ribnjaka u kojem se nalaze ostaci drvene konstrukcije in situ, istražen je dio nasipa koji je izvađen iz ribnjaka te su nacrtani piloni koji su se nalazili u Muzeju Slavonije u Osijeku. Radiokarbonskom i dendrokronološkom analizom drvenih uzoraka ustanovljeno je da se radi o nalazima koji potječu iz 16. stoljeća, a pripadaju ostacima mosta izgrađenog 1566. godine po zapovijedi sultana Sulejmana Veličanstvenog. Most je bio poznat pod nazivom Veliki (slavni) osječki most a povezivao je Osijek i Dardu preko neprohodnog močvarnog područja. Most se spominje u mnogim povijesnim izvorima te je prikazan i na različitim grafikama iz 17. stoljeća, no podaci o njegovu izgledu, načinu gradnje i dimenzijama su nedosljedni te će se analizom i interpretacijom različitih drvenih elemenata i sitnog arheološkog materijala, koji je pronađen tijekom arheoloških istraživanja, pokušati dobiti slika njegova izvornog izgleda i funkcije.

A. M.


Osijek i šira okolica u osmanskom periodu
Osijek i šira okolica u osmanskom periodu

Viktor Horvath-Tursko zrcalo
Mađarska u doba Sulejmana Veličanstvenog

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,