Zelena čistka: Iz divljih deponija odvezeno 64 m³ otpada

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Uprava šuma Podružnica Zagreb, Odjel za ekologiju, Šumarija Novoselec, općina Kloštar Ivanić, tvrtka IVA-KOP d.o.o. i Grad Ivanić Grad, obilježili su Svjetski dan šuma akcijom uklanjanja otpada iz šume Žutice i šume Marče.Odvezeno je oko 64 m³ mješovitog otpada, posebno građevinskog i zemljanog materijala, odbačene odjeće, starih madraca, kartonske i papirnate ambalaže, dijelova namještaja, auto guma i sl.

Bio je to nastavak uspješnih zajedničkih prošlogodišnjih akcija uklanjanja otpada iz divljih deponija. Ove godine odvezeno je još više otpada zahvaljujući udrugama s područja Kloštra Ivanića i Ivanić Grada koje su u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i sa šumarijom Novoselec odradile velik posao u sklopu akcije Zelena čistka. Društvo prijatelja prirode i Lovačko društvo Srndać prikupljali su otpad iz šume Marča u kontejnere na četiri lokacije. Na području šume Žutice prikupljeno je mnogo manje otpada oko 4m³ zahvaljujući djelatnicima šumarije Novoselec.

U sklopu obilježavanja Dana zaštite šuma, održan je radni sastanak na temu ‘Problematika divljih deponija u šumskim područjima’. Zajednički apel svih sudionika je: ‘Šume su naše zelene tvornice jer, uz drvnu građu, proizvode i čisti zrak, čisto tlo i čistu vodu, vežu vodu uz tlo i zadržavaju je u velikim količinama, sprječavajući eroziju tla i ublažavajući klimatske krajnosti. Ne bacajte otpad u šumu ni nigdje drugdje u prirodu. Sačuvajmo naše šume za buduće generacije.’

Svjetski dan šuma obilježava se 21. ožujka na prvi dan proljeća i to je prilika da se svi podsjetimo na važnost očuvanja šuma. Obilježavanje Svjetskog dana šuma započelo je 1971. godine kada je na inicijativu Europske poljoprivredne konfederacije odlučeno da se prvi dan proljeća slavi kao Svjetski dan šuma.

M. G.


Iz šume Marče uklonjeno 25 tona otpada

Svjetski dan močvarnih staništa

Čudesna i tajanstvena šuma Žutica

Tagged: , , , , , , , , , ,