Akcija za čisto podzemlje

U okviru inicijative Čisto podzemlje provedena je akcija čišćenja na lokaciji Medjame – Dubrava 2 u okolici Samobora. Izvučeno je više televizora, velika količina plastičnih i staklenih boca, plastičnih vreća, građevinskog otpada, plastične ambalaže od auto ulja, kamionski akumulatori, plastične kace, dosta elektroničkog otpada, više cipela, sitnih kućanskih aparata, štednjak, limene i plastične kante i sl.cisto-podzemljeOčišćeno je oko četiri kubika otpada, čime je u dijelu objekta ponovno otvoren prolaz u dublje dijelove jame. Čitavo područje Medjama ugroženo je zbog lake dostupnosti i neposredne blizine ljudskih naselja. Tako je i spomenuta Duga jama djelomično zatrpana odbačenim komunalnim otpadom. Akciju čišćenja organizirala je Udruga Breganja, uz pomoć članova Zagrebačkog speleološkog saveza i potporu Zagrebačke županije, JU Zeleni prsten Zg županije, Grada Samobora i tvrtke Komunalac. U akciji je sudjelovalo devet speleologa.

Osnovni ciljevi projekta ‘Čišćenje podzemnog deponija otpada iz Duge jame’ su sanacija divljeg podzemnog deponija otpada na području Zagrebačke županije i edukacija lokalnog stanovništva radi sprječavanja novog onečišćenja. Divlja odlagališta otpada su ekološki problem koji ukazuje na nedovoljno razvijenu svijest o čuvanju okoliša i prirode u mnogim zajednicama. U krškim područjima, površinske vode koje teku u blizini deponija mogu brzo proširiti onečišćenu tekućinu. Apeliramo na sve građane da ne bacaju otpad u prirodu!

M. G.

 

Tagged: , , , , , , , , , , , ,