Bruxelles: Destinaciji Vukovar-Vučedol-Ilok nagrada EDEN

U organizaciji Europske komisije u Bruxellesu je održana svečana dodjela EDEN nagrada za 2017. godinu na temu ‘Kulturni turizam’. Nagrade i priznanja uručeni su za 18 europskih odredišta, odnosno nacionalnih pobjednika zemalja koje sudjeluju u projektu Europske destinacije izvrsnosti (EDEN).Među nagrađenim destinacijama je i hrvatski predstavnik, destinacija ‘Vukovar – Vučedol – Ilok’, pobjednik nacionalnog izbora za 2016./2017. godinu na temu ‘Kulturni turizam’ čime se i službeno pridružila mreži europskih destinacija izvrsnosti.

Čestitke predstavnicima destinacije ‘Vukovar – Vučedol – Ilok’ uputio je i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. ‘Hrvatska je u svijetu, između ostaloga, vrlo dobro prepoznata po izuzetno bogatoj kulturno-povijesnoj baštini. Drago mi je što su brojne destinacije valoriziraju kvalitetnu resursnu osnovu koja može biti jedan od pokretača daljnjeg održivog razvoja turizma na razini destinacija. Siguran sam kako će sve hrvatske destinacije finalisti EDEN izbora, a posebice nacionalni pobjednik, imati još veću međunarodnu vidljivost, a samim time i bolje turističke tijekove’, izjavio je direktor Staničić.

Nagradu je primila direktorica TZ Vukovarsko-srijemske županije, Rujana Bušić Srpak, koja je naglasila da se ovom nagradom destinacija ‘Vukovar – Vučedol – Ilok’ upisala među 18 top odredišta kulturnog turizma u Europi. Dodala je kako će destinacija također biti promovirana putem mrežnih stranica Europske komisije što će pridonijeti turističkoj prepoznatljivosti destinacija, ali i Hrvatske u cjelini kao privlačne cjelogodišnje destinacije. Dodajmo kako je Bušić Srpak potpisala Briselsku deklaraciju o europskoj mreži destinacija izvrsnosti održivog turizma, a kojom se EDEN destinacije obvezuju na suradnju i razmjenu znanja, iskustava i primjera dobre prakse.

Posljednji krug ocjenjivanja, u sklopu kojeg se birao hrvatski nacionalni EDEN pobjednik, održao se u srpnju prošle godine u Međimurju, gdje su predstavnici pet destinacija finalista održali završne prezentacije. Uz pobjedničku destinaciju ‘Vukovar – Vučedol – Ilok’, za tu titulu su se natjecale i destinacije ‘Grad Đakovo – općina Gorjani’, ‘Ruralne Konavle’, ‘Smiljan – Gospić’ te destinacija ‘Zagorje – bajka na dlanu’. Svih pet destinacija finalista predstavljene su kao primjeri dobre prakse na europskoj razini te su pridružene europskoj mreži destinacija koje promoviraju održive oblike turizma.

Europske destinacije izvrsnosti (EDEN) je projekt koji promiče modele održivog razvoja turizma preko nacionalnih natjecanja koja se održavaju svake druge godine, a cilj mu je privući pažnju na vrijednosti, raznolikosti i zajednička obilježja europskih turističkih odredišta te tako stvoriti podlogu za razmjenu primjera dobre prakse diljem Europe.

T. R.


Tagged: , , , , , , , , , ,