HAZU: Akademici o uređenju Save

Znanstveno vijeće za graditeljstvo, obnovu i razvoj Hrvatskoj akademiji znanosti i umjenosti (HAZU) organiziralo je u Knjižnici Akademije u Zagrebu stručno-znanstvenu raspravu o ‘Programu zaštite uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska – Zagreb na Savi’.

SavaSvrha rasprave je upravo dovršena Studija ‘Višenamjenski sustav uređenja, zaštite i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do koncept sustava’ koju je izradio Elektroprojekt – projektiranje, konzalting i inženjering d.d. iz Zagreba, a kao investitor projektom rukovodi HEP – Razvoj višenamjenskih nekretninskih projekata d.o.o. iz Zagreba.

U uvodnom govoru akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU, naglasio je stratešku značnost ovog projekta kao pokretača za dugoročni razvoj ovog dijela Hrvatske. Naglasio je kako je zadaća Hrvatske akademije mobilizirati i organizirati znanstvenu i stručnu javnost te osigurati da se različita mišljenja iskristaliziraju u skladu sa stručnim, znanstvenim i etičkim načelima. Akademija je referentno mjesto gdje se ti stavovi kreiraju, a njezin je zadatak osigurati stabilnost i biti relevantna točka oslanjanja koja može dati odgovore na sva strateška pitanja razvoja Hrvatske. Govoreći o projektu, akademik Kusić rekao je kako ovaj projekt posebno kompleksna i važna tematika i zahtijeva sinergijski pristup, jer utječe na razvoj gospodarstva i društva u cjelini. Svi projekti moraju se zasnivati na znanstvenim i stručnim osnovama a Akademija jamči takav način rada.

Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak, obraćajući se nazočnima, naglasio je kako će se prilikom realizacije projekta voditi računa o najvišim standardima struke uz poštivanje interesa građana grada Zagreba i Republike Hrvatske.
‘Samo sinergijom svih dionika – Vlade, struke, agencija, javnih poduzeća te jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i vodeći računa o interesima građana, može se realizirati ovaj važan projekt koji ima potencijal i treba biti zamašnjak razvoja ovoga područja, ali i cijelog hrvatskog gospodarstva’.

Voditelj projekta Leo Penović predstavio je Studiju, njezinu kompleksnost kao i njezinu stratešku važnost za dugoročni razvoj i kvalitetu života ljudi ovog dijela Hrvatske. Naglasio je kako se program temelji na četiri osnovna principa koji se moraju poštovati, a to su zaštita okoliša, revitalizacija prirodnih sredina, održivi razvoj i primjena najviših svjetskih standarda.

Akademik Branko Kincl naglasio je kako predloženi način korištenja rijeke Save kao i njezin dugoročni utjecaj na temeljne vrjednote razvitka opisanog područja, uz pravilnu primjenu kvalitetnih rješenja može postati osnova dugoročnog razvoja i preobrazbe prostora i života ljudi Zagrebačke županije, grada Zagreba i Sisačko-moslavačke županije, a predloženi pristup rješavanju mogao bi postati primjerom i za druge slične razvojne projekte.

U  živoj raspravi koja je uslijedila pred brojnim auditorijem uz ostale stručnjake sudjelovali su akademici Slavko Matić, Franjo Tomić, Velimir Neidhardt, Igor Anić, Vladimir Marković te članovi suradnici Mladen Obad Šćitaroci i Nenad Bašić, koji su iznijeli niz korisnih prijedloga. Akademik Slavko Matić i akademik Franjo Tomić istaknuli su moguće negativne posljedice izgradnje hidroelektrana na rijeci Savi i luke na kanalu Sava-Sava, upozorili na moguće ugrožavanje vodonosnika grada Zagreba kao i opstojnost poljoprivredne i šumarske proizvodnje na čitavom području prostorno sveukupnog projekta. Sve u svemu uzrječje rijeke Save veliki je  hrvatski (i europski) zasad nedovoljno iskorišteni potencijal.

Ivan Raos

Tagged: , , , , , , , , , ,