Hrvatski u upotrebi: 121 lekcija

‘Hrvatski u upotrebi’ prvi je radni priručnik u potpunosti usklađen s novim hrvatskim pravopisom, a autor Marko Alerić jedan je od recenzenata tog pravopisa. Predstavljanje će se održati u četvrtak, 27. veljače (18 sati) u Profil Mozaik Megastoreu u Zagrebu. O knjizi će, uz autore, govoriti recenzentica Bernardina Petrović i urednica Ivana Žderić.Hrvatski u upotrebiPriručnik se sastoji od 121 lekcije koje vam omogućuju stjecanje znanja i sigurnost u govorenju i pisanju hrvatskoga jezika. U svakoj lekciji navode se primjeri, objašnjavaju jezična pravila, daju upute za njihovo bolje ovladavanje i razumijevanje, upozorava na najčešće pogreške, navode zadaci kojima jezična pravila možete uvježbati.

Prva funkcionalna gramatika hrvatskoga jezika namijenjena je svima onima koji žele unaprijediti znanje o materinskome jeziku – učenicima koji se susreću s gramatičkim pravilima, roditeljima koji žele sami i sa svojom djecom bolje upoznati vlastiti jezik, učiteljima koji žele bolje pripremiti nastavu i provjeriti znanje i sposobnosti svojih učenika, novinarima i onima koji se bave medijima, strancima koji uče hrvatski, svima koji u svom poslu govore i pišu. Kao takva može se koristiti za samostalan rad ili za rad u skupini, npr. razredu, timu i sl.

Provjerom i utvrđivanjem svoje uspješnosti u upotrebi rječnika, gramatike i pravopisa hrvatskoga standardnog jezika, tj. u oblikovanju rečenica i tekstova, nesumnjivo ćete poboljšati jezičnu kompetenciju u komuniciranju na materinskome jeziku. Otkrijte na jednostavan i zabavan način zašto je baš nju Europska komisija proglasila najvažnijom kompetencijom. Ako smatrate da Habušova kćer potiče iz bogate obitelji, da rok ističe za par dana ili da vas pak prijatelji lažu, svakako zavirite u ovaj priručnik! Rješenja svih zadataka nalaze se na kraju knjige.

U priručniku ‘Hrvatski u upotrebi’ osobito se ističe nastojanje autora na funkcionalnom opisu gramatičke norme i poticanju ovladavanja lingvističkom i komunikacijskom kompetencijom u svim jezičnim djelatnostima: slušanju, govorenju, čitanju i pisanju.
prof. emeritus Josip Silić

Knjiga ‘Hrvatski u upotrebi’ koristan je i uporabljiv priručnik namijenjen širemu krugu korisnika. Napisan je jednostavnim i glatkim stilom vidljivo rasterećenim nepotrebnoga i često zamornoga teoretiziranja i u tome je osobita njegova metodološka i pedagoška vrijednost. Riječ je o zapaženom i vrijednom priručniku koji će zainteresiranomu čitatelju ponuditi utemeljene odgovore na otvorena pitanja hrvatske standardnojezične norme i na česte nedoumice koje muče prosječnoga govornika hrvatskoga jezika.
prof. dr. sc. Bernardina Petrović

Biografija autora: Dr. sc. Marko Alerić rođen je u Zagrebu 1970. Diplomirao je na studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, a zatim magistrirao i doktorirao na istome fakultetu iz znanstvenoga polja filologije, grane kroatistike. Zaposlen je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta kao docent, a predavanja i seminare osim na Filozofskome fakultetu održavao je ili održava i na Učiteljskome fakultetu, Prirodoslovno-matematičkome fakultetu, Katoličkome bogoslovnom fakultetu, Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu i Hrvatskim studijima. Sudjelovao je na mnogim međunarodnim znanstvenim skupovima, održao više javnih predavanja, objavio znanstvene radove iz područja jezikoslovlja. Hrvatskim jezikom u poslovnome komuniciranju bavi se više od deset godina.

Profil

Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,