Jugoslavenska ideja Zlatka Kramarića

Bivši osječki gradonačelnik, a sadašnji veleposlanik u Makedoniji, Zlatko Kramarić, u Zagrebu je, u Knjižnici Bogdana Ogrizovića, predstavio svoju knjigu ‘Jugoslavenska ideja u kontekstu postkolonijalne kritike’, objavljenu u izdanju Meandar Medije. Osim autora, sudjelovali su promotorica Ivana Žužul, recenzentica Angelina Banović Markovska i nakladnik Branko Čegec.
Zlatko KramarićKnjiga ‘Jugoslavenska ideja u kontekstu postkolonijalne kritike’ polazi od činjenice da je ideja jugoslavenstva u velike obilježila oblikovanje kulturnih identiteta na ovim prostorima. Upuštajući se u rekonstruiranje te ideje, Kramarić je itekako svjestan problema vjerodostojnosti njezina domišljanja. Poput svake druge povijesne ili kulturne traume, suočavanje s jugoslavenstvom ipak je nužno za analizu suvremenih, počesto promašenih, pokušaja liberalizacije društva. U tu svrhu Kramarić propituje učinke diskurzivnih konstrukcija ideje jugoslavenstva ili njezine drugosti, ali rezultate svojeg čitanja ovjerava konkretnim materijalnim okolnostima koje su obilježile naprimjer komunistički režim ili hrvatsko proljeće. U dosluhu s različitim misliocima (Lyotard, Brubaker, Derrida, Bhabha), disciplinama i teorijskim uvidima (postkolonijalna kritika, kulturalna antropologija, postrukturalizam, psihoanaliza), Kramarić nas svojim esejistički zavodljivim stilom, prožetim življenom kulturom, upozorava na pogubne posljedice odgađanja kritičkog promišljanja ideje jugoslavenstva koja je iznimno važna za uspostavu postjugoslavenskih prostora.

Zlatko Kramarić, Angelina Banović Markovska, Ivana Žužul i Branko ČegecZlatko Kramarić redoviti je profesor u trajnom zvanju na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Jedan je od vodećih hrvatskih makedonista, a područja njegova znanstvenog interesa su makedonska književnost i kultura, teorija književnosti i kulturalna antropologija. Objavio je niz znanstvenih studija među kojima se izdvajaju ‘Novi experimentum macedonicum’ (1987.), ‘Uvod u naratologiju’ (1989.), ‘Makedonske teme i dileme’ (1991.), ‘Diskurs razlike’ (1995.), ‘Idenititet, tekst, nacija’ (2009.) i ‘Politika, kultura, identitet’ (2013.) u suautorstvu s Angelinom Banović Markovskom. Godine 2012. dobitnik je nagrade Kosta Racin za makedonsko izdanje knjige Identitet, tekst nacija, 2013. nagrade Goceva misao za makedonsko izdanje knjige Politika, kultura, identitet, a 2014. nagrade MANU Zlatna medalja Blaže Koneski za promicanje makedonske kulture, jezika i književnosti izvan granica Makedonije.

M. M. / Foto: Rene Karaman

Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,