Knjiga o životu i djelu kardinala Franje Šepera

Znanstvena monografija Josipa Kajinića ‘Kardinal Franjo Šeper – Uloga i značenje u promjenama u Katoličkoj Crkvi i društvu’, koja sadržava nepoznate detalje iz života i djelovanja hrvatskog nadbiskupa, kardinala i teologa, predstavljena je u Velikoj dvorani Školske knjige u Zagrebu.O knjizi su govorili predsjednik Upravnog odbora Školske knjige dr. sc. Ante Žužul; recenzenti prof. Ive Livljanić (prvi hrvatski veleposlanik pri Svetoj Stolici), dr. sc. Josip Mihaljević (Hrvatski institut za povijest) i dr. sc. Jakša Raguž (Hrvatski institut za povijest), autor dr. sc. Josip Kajinić (Muzeji Hrvatskog zagorja) te urednik monografije dr. sc. Deniver Vukelić.

Obnašajući važne dužnosti unutar Crkve, od kojih je svakako najvažnija bila ona prefekta Kongregacije za nauk vjere, kardinal Franjo Šeper ostavio je velik trag u promjenama unutar Katoličke Crkve ne samo u Hrvatskoj i na području nekadašnje Jugoslavije nego i u cijelom svijetu. U ovoj monografiji izneseni su brojni detalji iz Šeperova života, neki poznati, ali i mnogi novi i tek otkriveni.

S pomoću bogate arhivske građe iz Hrvatske i inozemstva, dostupne literature te službenih glasila i tiska, iznesen je nov pogled na ulogu i značenje kardinala Šepera za Crkvu i društvo. Iznesene su i neke nove teze o njegovoj ulozi u brojnim crkvenim, ali i društvenim pitanjima kao što su prostorna organizacija Crkve i potpisivanje Protokola između Svete Stolice i Jugoslavije.

Knjiga kronološki donosi podatke o Šeperovoj ulozi u revitalizaciji vjerskog tiska i izdavačke djelatnosti Crkve općenito, osnivanju novih župa, izgradnji i obnovi crkvenih objekata, jačanju odgojno-obrazovne komponente Katoličke Crkve te povećanju broja polaznika vjerskih škola, sjemeništaraca i bogoslova, a u konačnici i svećenika. Prikazani su njegovi koncilski istupi s mnogo konstruktivnih prijedloga, poslije prihvaćenih, s kojima je na kraju stekao povjerenje brojnih kardinala pa i samog pape što je rezultiralo njegovim imenovanjem na mjesto prefekta Kongregacije za nauk vjere.

Monografija ističe njegovu pozitivnu ulogu koja se ponajviše mogla primijetiti u odnosima s državnim vlastima, u kojima je svojom razboritošću postigao znatne pomake za Crkvu i njezine vjernike, u skladu s društveno-političkim okolnostima. U konačnici, ova knjiga, dostupna u svim knjižarama i webshopu Školske knjige, pridonosi upoznavanju šire javnosti s likom kardinala Šepera koji je, nažalost, poznatiji u inozemstvu nego u Hrvatskoj.

Prema riječima autora monografije Josipa Kajinića, Franjo Šeper bio je jedna od najistaknutijih ličnosti Katoličke Crkve u Hrvatskoj. No ne manje istaknut i važan bio je njegov rad i djelovanje za cjelokupnu Crkvu u globalnim razmjerima. Imenovanjem na dužnost prefekta Kongregacije za nauk vjere postao je de facto desna ruka samog pape. Bio je najviše rangirani Hrvat u okrilju Katoličke Crkve, tih, temeljit i vrijedan radnik iza kojega nisu ostale kontroverze.

S. K. / Foto: Zoran Jelača


Tagged: , , , , , , , , , , , ,