Ljudske žrtve na početku egipatske civilizacije

Predavanje Porina Ščukaneca Rezničeka na temu ‘Ljudske žrtve na početku egipatske civilizacij’ – mračne tajne prve dinastije’, koje se trebalo održati u Arheološkom muzeju u Zagrebu, zbog velikog interesa premješteno je u Veliku dvoranu Matice hrvatske. Termin je ostao isti: petak, 26. veljače u 18 sati, a ulaz je slobodan.
Stari EgipatPočetak staroegipatske države u Ranodinastičkom razdoblju je slabije poznato zbog velikog uništenja materijala. Fokus je uglavnom na vladare toga razdoblja koji donose najviše podataka. U ranoj državi ti vladari su morali opravdati legitimitet svoje vladavine i pokazati raspon svoje moći. Manje je poznata činjenica da se ta praksa može vidjeti u zavisnim grobnicama koje okružuju grobnice i pogrebne palače vladara u značajnim nekropolama Prve dinastije poput Abidosa i Sakare. Tko su bili ljudi koji su pratili vladara na drugi način i jesu li bili ubijeni? Odgovor na ta pitanja kao i odnos i uloga toga sloja u staroegipatskom društvu u drugoj polovici 4. tisućljeća prije Krista možete potražiti na ovom predavanju.

A. M.


Staroegipatski jezik
Staroegipatski jezik: Prvi udžbenik na hrvatskom
Tagged: , , , , , , , , ,