Tag Archives: atlas manjeg svijeta

Zlatan Vehabović: Inauguralna izložba u Beču

U bečkoj Galeriji DIT., uz predstavljanje publikacije ‘Atlas manjega svijeta’, otvorena je inauguralna izložba umjetničkih djela Zlatana Vehabovića, u organizaciji umjetničke platforme Nomad zajedno s partnerima editions of solidarity &…

Monografija slikara Zlatana Vehabovića

Muzej za umjetnost i obrt predstavio je reprezentativnu dvojezičnu hrvatsko-englesku publikaciju ‘Atlas manjeg svijeta’ / ‘An Atlas of the Lesser World’ jednog od vodećih hrvatskih slikara današnjice Zlatana Vehabovića u…