Tomislav Ćurković: Izložba Paklara

Izložba Tomislava Ćurkovića pod nazivom ‘Paklara’ održat će se u ponedjeljak 26. svibnja u 20sati u zagrebačkoj Greti.
Tomislav Ćurković-PaklaraPaklare (Petromyzontidae) svojim primitivnim izduženim oblikom tijela sliče na jegulje. Razvojno gledano, to su vrlo primitivni predstavnici kralježnjaka. Nakon radikalne pretvorbe (metamorfoza) tjelesne građe od larve do odrasle životinje, koja se događa uglavnom nakon 4 do 7 godina (što ovisi o vrsti), većina (morska paklara, riječna paklara) odlazi nizvodno do mora gdje živi parazitski do 18 mjeseci, obično blizu obale.

‘Domaćini’ su im ribe na koje se prisišu, pijući im krv i stružući njihovo meso. Veće, zdrave ribe, uglavnom preživljavaju ovakve napade, zadržavajući nakon toga samo tipičan okrugli ožiljak. Manje, mlade kao i bolesne ribe, mogu od takvih napada i uginuti. Nakon nekog vremena, kad dosegnu spolnu zrelost, vraćaju se ponovo u riječne tokove radi mriještenja. Nakon mriještenja, životinje ugibaju.

Pogledajte zašto su baš ove neobične životinje insiprirale umjetnika Ćurkovića.

Greta

Tagged: , , , , , , , , ,