dm proizvodi neutralni za okoliš

dm je na Dan planeta Zemlje, u ponudu vlastitih robnih marki uvrstio okolišno neutralne proizvode Pro Climate.Proizvodi koje je dm razvio uz podršku Tehničkog sveučilišta u Berlinu, prihvatljiviji su za okoliš od usporedivih alternativa jer u obzir ne uzimaju i ne kompenziraju isključivo emisije CO2, već i četiri dodatna utjecaja na okoliš: zakiseljavanje, fotokemijski smog, eutrofikaciju i oštećenje ozonskog omotača.

Sveobuhvatno su analizirani učinci na okoliš koji se javljaju tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda te je utjecaj na okoliš u razvoju proizvoda smanjen optimizacijom proizvodnih procesa, sastojaka ili pakiranja što je više moguće.

Preostale, neizbježne utjecaje na okoliš dm kompenzira u onoj mjeri u kojoj su nastali u fazama proizvodnje i odlaganja, uključujući vađenje sirovina.

N. L.


Tagged: , , , , , , , ,