EU fondovi: Priprema projekata

ECQA Certified EU Project Manager može ponuditi usluge:
– priprema projekata za EU fondove (procjena ideje, izrada aplikacije/budžeta, praćenje/odabir natječaja,   lobiranje domaćih i/ili stranih partnera za projekt)
– suradnja tijekom provođenja projekta (savjetovanje kod izrade izvješća)
– međunarodno poslovno povezivanje (partnerstva, ulaganja, promocija)

Za konkretniji upit obratite se na: [email protected]

EU projektiOblik suradnje
– jednokratno (savjetovanje)
– na godišnjoj razini (omogućuje pripremu jednog ili više projekata/poslovno povezivanje prema potrebama)

Način suradnje
– sastanci
– mail
– telefon/skype

Dodatna ponuda
– edukacija na temu EU fondovi (primjeri dobrih projekata)
– B2B (ugovaranje poslovnih susreta/sastanaka u zemlji i inozemstvu)
– izrada projekata za natjecaje domaćih institucija

EU projekti 1Iskustvo:
IZRADA PROJEKATA
1. Izvor financiranja EU fondovi IPA i CARDS
AEP – Agroturističko-edukacijski poligon
ACI – Agroturistički centar izvrsnosti

2. Izvor financiranja EBRD (CEI)
suradnja s HZZ-om/Pokretanje zadruga
za fondaciju Lovro Matačić
Kreativna škola za kreativno poduzetništvo

3. Drugi EU izvori financiranja (SSO-Small Scale Operations) rane 1999/2000
Projekt ‘Kobasica od slatkovodne ribe’
‘Izrada tepiha’ za tvrtku Zapos (slijepi i slabovidni)

SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA
sa stranim partnerima:
– ‘Integra’ i ‘Integra +’ s 22 zemlje (nositelj projekta – talijanska institucija)
– ‘SEE Net’ s 8 zemalja (nositelj projekta – bugarska institucija)
– ‘Gateway to Europe’ s 20 zemalja (nositelj projekta – talijanska institucija)

EU projekti 2EDUKACIJA
1. EU fondovi i primjeri dobrih projekata
Početak edukacije 1999. u Bizovačkim toplicama (nastavlja se tijekom nekoliko godina):
Seminari na temu EU fondovi (pred-pristupni i post-pristupni) u suradnji sa Europskom komisijom i kolegama iz Finske, Irske i drugi, radi prikaza primjera dobre prakse.
2. ‘Extraordinary Education’ – Motivacijski seminari za mlade (poticanje na poduzetništvo)
3. ‘Vision Engineer’, kako kreirati nove poslodavce

SURADNJA i AKTIVNOSTI
s kolegama iz međunarodnih institucija:
– OECD LDN (radna grupa za poduzetništvo, edukaciju i lokalni razvoj, Klasteri)
– OECD Investment Compact (SEE grupa za razvoj turizma)
– EESC – Europsko gospodarsko socijalno vijeće
– UNECE (radne grupe za poduzetništvo i žensko poduzetništvo/sprječavanje siromaštva)
– CEI – Central European Initiative
– Europska komisija (vođenje projekta Europartenariat/najefikasnija metoda za poslovno povezivanje poduzetnika)
– CoR – EU Committee of the regions
– EU Parlament
– Poslovna mreža za poticanje mladih na poduzetništvo u 150 zemalja
– University Essex Southand
– EASA – Europska akademija znanosti i umjetnosti
– GRT – Global Round Table
– WUSME – World Union of Small Businesses

Tagged: , , , , , , ,