Francuska umjetnost u fundusu MUO

Zagrebački Muzej za umjetnost i obrt (MUO) iskazuje solidarnost s Francuskom, ali i čitavom svjetskom kulturnom i širom javnosti povodom požara koji je zahvatio katedralu Notre Dame u Parizu.Muzej s ponosom predstavlja dio predmeta iz svog fundusa, koji je dio francuske provenijencije kao znak potpore Francuskoj u obnovi katedrale Notre Dame.

Sukladno temeljnom određenju muzejskih, ali i drugih baštinskih ustanova o važnosti očuvanja, zaštite i prezentiranja kulturne baštine, u petak 26. travnja (18 sati) u MUO će dr. sc. Anđelka Galić održati predavanje o francuskoj grafici pod naslovom ‘Grafike kao čuvari sjećanja, Ciklusi iz kabineta grafike francuskog kralja Luja XIV. u fundusu MUO’.

Grafike Kraljevskog kabineta predstavljaju zaseban segment francuske grafičke produkcije razdoblja vladavine Luja XIV., kada je Francuska usporedno sa statusom najmoćnije europske države postala i najutjecajnijim umjetničkim središtem. Devedeset tri grafike iz znamenite edicije Kraljevskog kabineta, koje se čuvaju u fundusu MUO, svjedoče o izvanrednom usponu grafičke umjetnosti u okviru Grand Sieclea, kada je Francuska preuzela vodeću ulogu u umjetnosti graviranja.

Israel Silvestre: Pogled na Versailles iz prednjega dvorišta (bakropis, 1682.)

Sedam ciklusa čuvene edicije iz Kraljevskog kabineta Luja XIV. iznimno su vizualno svjedočanstvo o dosezima francuske kulture i umjetnosti u vrijeme vladavine Kralja Sunca. Grafički listovi čuvaju sjećanje na arhitekturu kraljevskih rezidencija, goleme programe slikarske i skulpturalne dekoracije kraljevskih apartmana te spektakularne svečanosti kojim su obilježili povijest kraljevskih rezidencija u Versaillesu.

MUO

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,