Hamo Čavrk: Objekti – skulpture Na novim granicama

Otvorenje izložbe objekata – skulptura Hame Čavrka pod nazivom ‘Na novim granicama’ održat će se u ponedjeljak, 5. veljače (20 sati) u zagrebačkoj galeriji Greta.Glavni interes u dominantnom ciklusu Hame Čavrka pod nazivom ‘Carta Incognita’ jest prostor i njegova percepcija. Nakon što je svoje predočavanje prostora provukao kroz različite medije – počevši od klasičnih grafičkih tehnika (duboki tisak bakropisa, aquatinte, plošni litografije, ali i digitalni isprint izlagan u light-boxovima) u kojima je otiskivao sugestivne iluzije prostornih dubina da bi se zatim okušao i u prostornim instalacijama i video projekcijama – aktualnu je preokupaciju usredotočio na objekte. Na objekte sastavljene od transparentnih ploha pleksiglasa, poredanih paralelno ili u drugačijim, ponekad i kaotičnim, konstelacijama, te osvijetljenih svjetlima raznih boja – bijelom, žutom, ali i zelenom, crvenom itd. Po njima se rasprostiru linije; putuju plohama koje su i same stvorene od beskonačnoga broja linija, definiraju prostor, grade ga, potiru i ponovno izgrađuju.

U odnosu na sliku kao dvodimenzionalni predmet, specifično je svojstvo objekata neprekinuti kontinuum njihova sagledavanja sa svakim pomakom promatrača. U slučaju Čavrkovih ‘Carti’ – koje sam svojedobno nazvao i ‘maketama prostora’ – ono je još i više istaknuto upravo zbog transparentnosti podloga na kojima se odvija drama stvaranja. Takva neprestana tvorba novih vizura atraktivna je simulacija visoke tehnologije, hladne i distancirane što napose dolazi do izražaja kada objekte usporedimo s toplinom otisaka na papiru.

Dodatnu komponentu ‘Cartama’ pružaju zvukovi (za što je zaslužan Ivan Roca kao Čavrkov suradnik) koji, podudarno svjetlu i kao njegovo upotpunjenje, prolaze prostorom, ispunjaju ga i razotkrivaju kao istodobni auditivni prostor.

Unatoč tako postignutoj, osobitoj komplementarnoj ambijentalnosti, formalna čistoća izraza koju je Čavrk oduvijek njegovao i dalje je prisutna. Dapače, samonametnuta ograničenja su kao i uvijek dobrodošla, iz njih se rađa discipliniran i snažan vizualni govor, pregnantan po svojoj asocijativnosti i rasponu potencijalnih značenja. Objekti Hame Čavrka, izloženi pod nazivom ‘Carta Incognita’, obilježeni snopovima linija povezanih u nerazlučivu mrežu čvorišta i silnica, strogi su i ujedno maštoviti prostorni isječci koji nas potiču na putovanje mašte u vremenu preobilja osjetilnih stimulansa.

Nikola Albaneže

Tagged: , , , , , , , , ,