HAZU: Europski kongres Paleopatološkog društva

U atriju palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) u Zagrebu otvoren je 22. europski kongresa Paleopatološkog društva, koji se održava do 1. rujna.Na njemu sudjeluje 200 znanstvenika iz različitih područja iz 29 zemalja. Otvorio ga je ministar zdravstva Milan Kujundžić, koji je kazao da paleopatologija može pomoći u razotkrivanju i prevenciji bolesti u 21. stoljeću na temelju iskustava iz davne prošlosti. Po njegovim riječima, paleopatologija je aktualna i zbog nedavne izbjegličke krize, kao i jačanja antivakcinalnog pokreta koje je rezultiralo ponovnom pojavom bolesti za koje se donedavno smatralo da su iskorijenjene.

Na otvorenju kongresa govorio je i predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić, koji je istaknuo zasluge glavnog tajnika HAZU i predsjednika Hrvatskog antropološkog društva, akademika Pavla Rudana, za razvoj hrvatske antropologije. Naime, njegovom je zaslugom 1974. godine u Hrvatskoj održan prvi znanstveno-radni skup ‘Škola biološke antropologije’, a on je 1978. održao prvo predavanje iz antropologije. U Zagrebu je 1976. osnovano Europsko antropološko društvo, a 1977. održan prvi kongres Europskog
antropološkog društva.

Paleopatologija je znanstvena grana koja proučava ljudske biološke ostatke (kosti, zube, genetičke uzorke) arheoloških populacija kako bi odgovorila na mnoga pitanja o zdravlju, nasilju i drugim biološkim i socijalnim odlikama i pojavama. Iz tog razloga, u paleopatološkim istraživanjima naglašen je interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup koji se ponajviše ogleda u kombinaciji društveno-humanističkih s prirodno-medicinskim znanostima i metodama.

Paleopatolođko društvo osnovali su 1973. znanstvenici iz Kanade i SAD-a i ono danas predstavlja globalnu znanstvenu zajednicu koju čine brojni stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja znanosti. Budući da paleopatologija obuhvaća širok raspon znanstvenih disciplina (biološka antropologija, povijest znanosti, arheologija, medicina, molekularna biologija, genetika i sl.), sudionici skupa pokušat će rekonstruirati utjecaj bolesti ali i drugih patoloških stanja na opće zdravlje i način života drevnih ljudi u njihovu biološkom i kulturnom kontekstu. Glavne teme kongresa su, uz ostalo, parazitske infekcije i zarazne bolesti u prošlosti, paleoradiologija i proučavanje mumija te upotreba biomolekularnih metoda (analiza drevne DNK) u otkrivanju bolesti u arheološkim populacijama. Znanstveni program organiziran je kroz 80 usmenih predavanja, 74 poster-prezentacije, jednu radionicu i tri plenarna predavanja. Predavači na ovom znanstvenom skupu dolaze iz nekih od najjačih svjetskih znanstvenih centara. Glavni organizator skupa je Institut za antropologiju u suradnji s Paleopatološkim društvom, Znanstvenim vijećem za antropologijska istraživanja HAZU te udrugom Gea Croatica. Predsjednik kongresa je dr. sc. Mario Novak, znanstveni suradnik Instituta za antropologiju.

Kongres će poslužiti i kao platforma za formiranje nekoliko novih međunarodnih projektnih konzorcija u kojima će Institut za antropologiju sudjelovati u bližoj budućnosti u područjima paleopatologije, analize drevne DNK, paleoantropologije, arheologije i rekonstrukcije prehrane kroz analizu stabilnih izotopa što će rezultirati budućim projektnim prijavama radi povlačenja sredstava, prvenstveno iz EU fondova.

T. R.

Tagged: , , , , , , , ,