Helena Sablić Tomić: Dodir teksta

Helena Sablić Tomić promovirat će svoju knjigu ‘Dodir teksta’ u Knjižnici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu (utorak, 13. listopada u 12 sati) u čemu će joj pomoći Branko Čegec (nakladnik, Meandarmedia) i Branka Džebić, koja je i napisala par prigodnih riječi.
Helena Sablić Tomić-Dodir teksta
Ne lobirajući ni za koga, ne podliježući aktualnim trendovima, ali bivajući u suglasju s modernitetom, prepoznajući uvijek najbolje u sveukupnoj hrvatskoj književnoj produkciji, kritičarka Helena Sablić Tomić, uz ugledna i provjerena imena, afirmirala je i mnoge nove, mlade pisce koji su ubrzo našli svoje mjesto u probranome književnom krugu. (…) ‘Dodir teksta’ čita se s punim povjerenjem, a ispisan je sa zamjetnom literarnošću, kritičarskom stručnošću i brigom za tekst i njegovu recepciju.
(Branka Džebić)

Helena Sablić Tomić rođena je 18. kolovoza 1968. godine u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je 1997. godine magistrirala s temom ‘Kratka priča devedesetih – biblioteka i autori časopisa Quorum’, a 2001. je obranila doktorsku disertaciju naslovljenu ‘Modeli hrvatske suvremene autobiografske proze’. Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku predaje u status redovitog profesora kolegije iz područja književnosti. Od 2006. dekanica je Umjetničke akademije u Osijeku.

Predsjednica je Matice hrvatske ogranka Osijek u razdoblju 2003-2007. U uredništvu časopisa Kolo od 1998-2009. Članica je PEN-a, DHK i HDP. Pisala je književne kritike za Vjesnik (u kolumni ‘Dodir teksta’), a trenutno ih piše za Hrvatski radio 1. program (emisija ‘Kutija slova’).

M. M.

Tagged: , , , , , , , , , ,