Kozmopolitska Europa: Društvo i politika u drugoj moderni

Upit za kupnju knjige možete poslati na: [email protected]

Cijena: 100 kuna

Kozmopolitska Europa

Ulrich Beck i Edgar Grande
‘Kozmopolitska Europa’
Društvo i politika u drugoj moderni

Školska knjiga, 2006
meki uvez
355 stranica:
21 x 14 cm

U Europi je kozmopolitska Europa posljednja stvarna djelotvorna utopija. Radi se o nečem potpuno novom u povijesti čovječanstava, o viziji budućnosti zajednice država, koja kao svoju osnovu uzima priznavanje kulturno drugačijega.
Priznavanje drugačijega mora se zajamčiti unutar same Europe i prema van. Dok univerzalizam polazi od istovjetnosti drugoga, kozmopolitizam počiva na dostojanstvu drugoga i potencijalu diferencije. Mišljenje je autora da svi narodi moraju surađivati: Samo ako EU (i UN) surađuju sa SAD-om, imaju priliku – zajedno sa cijelim svijetom – pronaći odgovor na globalne rizike.

Knjiga je namijenjena što većem broju građana, političara, novinara i znanstvenika. Trebala bi dati i nove poticaje istraživanjima na području sociologije i politologije. S njemačkoga prevela Tamara Marčetić.

Tagged: , , , , , , , , ,