Kratki film: Obahajanja Halubajskeh zvončari

Kako bi obilježili Antonju 2021., tj. Dan Sv. Antona, 17. siječnja, kada simboličnim puhanjem u rog, započinje vrijeme Pusta, Udruga za kulturu Ča? je na svoj YouTube kanal podigla do sada neprikazivan film ‘Obahajanja Halubajskeh zvončari: Pusna nedeja 2017.’ autorice Tatjane Udović.U ovom antropološkom filmu, koji je nastavak nekolicine filmova nastalih na temelju antropološkog istraživanja autorice Tatjane Udović, prikazana je ritualna praksa Halubajskih zvončara na dan Pusne nedeje 2017. godine. Ovaj kratki film, u trajanju od 15 minuta, prikazuje okupljanje zvončara u Marčeljima, selu iz kojeg Halubajski zvončari i potječu, zatim njihovu pripremu i polazak u obilazak svoga kraja, zvončarsko kolo, te komunikaciju s mještanima, što je i glavna svrha ovoga rituala.

Video snimke prati popratni tekst koji ističe značenja pojedinih scena i pojašnjava ovu ritualnu praksu. Film završava pojašnjenjem kako se Halubajski zvončari nakon obilaska sela svoga kraja na Pusnu nedeju, spuštaju na riječki Korzo, gdje sudjeluju na Riječkom karnevalu – kojega su oni bili i začetnici 1963. godine.

Naime, Halubajski zvončari su najpoznatiji po nastupima na karnevalima, no njih se ne smije promatrati samo kao turistički proizvod, već treba posegnuti dublje, u samu srž užance – u trodnevno obahajanje Halubajskih zvončara po selima njihova kraja. Snimanjem filma ‘Obahajanja Halubajskeh zvončari: Pusna nedeja 2017.’ i prikazom zvončarskog ophoda na pusnu nedeju 2017. prikaz te ‘srži’ je djelomično postignut.

Autorica Tatjana Udović je ustanovila da, iako su Halubajski zvončari zapaženi na karnevalima, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, tek je lokalno stanovništvo upoznato sa zvončarskim ophodima. Stoga je cilj autorice bio, te ophode kao ‘srž’ ritualne prakse, približiti široj javnosti, odnosno javnost upoznati s ‘obahajanjima’ radi promicanja kastafske kulture.

Film ‘Obahajanja Halubajskeh zvončari 2014.’ doprinosi halubajskoj i kastafskoj kulturi kao i kulturi cijele Hrvatske, s obzirom na to da su Halubajski zvončari zaštićeno hrvatsko kulturno nematerijalno dobro od strane UNESCO-a.

U. K.


Tagged: , , , , , , , ,