Lila tjedan: Velik odaziv žena na testiranje na HPV

Kampanja u sklopu ‘Lila tjedna – Tjedna ženskog zdravlja’, u organizaciji udruge Nismo same, potaknula je žene da više vode brigu o svome zdravlju i dođu na preventivne preglede. Pozivu na besplatno testiranje na HPV odazvalo se čak 825 žena.

U sklopu trećeg po redu ‘Lila tjedna’, Nismo same su u suradnji sa šest zdravstvenih institucija u pet gradova, KBC-om Zagreb, KBC-om ‘Sestre milosrdnice’, KBC-om Split, KBC-om Rijeka, KBC-om Osijek, OB ‘Dr. Ivo Pedišić’ u Sisku, i tvrtkom Roche, od 6. do 10. svibnja, organizirale testiranje na HPV. Testiranju se moglo pristupiti bez uputnice i prethodne najave, a pozivu se odazvalo 825 žena. Broj žena kod kojih je u obrisu vrata maternice pronađen HPV, glavni uzročnik raka vrata maternice, bit će poznat za otprilike mjesec dana.

Iz Udruge Nismo same zahvaljuju svim partnerima, među kojima su i NZJZ Splitsko-dalmatinske županije, NZJZ ‘Dr. Andrija Štampar’ i ZZJZ Osječko-baranjske županije, u čijim će se laboratorijima provoditi analiza testova te medijima koji su i ove godine dali veliku podršku ovoj kampanji i tako doprinijeli osvješćivanju javnosti o važnosti preventivnih pregleda.

‘Lila tjedan – Tjedan ženskog zdravlja’, tijekom kojega se govorilo i pisalo o tzv. ženskim bolestima; raku dojke, raku jajnika i raku vrata maternice, još je jednom potvrdio da samo kontinuirana edukacija i bolja informiranost dugoročno mogu doprinijeti padu broju građana koji kod liječnika dolaze tek u fazi uznapredovale bolesti, a time u konačnici i većoj stopi izlječenja.

Ivana Kalogjera / Nismo same


Lila tjedan: Zdrava kava s doktorima

Tagged: , , , , , , , , , ,