Lovran za Petrinju: Prodajna izložba slika Charlesa Billicha

U petak, 19. veljače (17 sati) u Galeriji Laurus u Lovranu otvara se prodajna izložba umjetničkih radova australskog slikara hrvatskog porijekla Charlesa Billicha iz kolekcije koja je u vlasništu Općine Lovran.Radi se o 18 radova čija je vrijednost procjenjena na 189.300 kuna, a sva novčana sredstva prikupljena u ovoj akciji biti će donirana gradu Petrinji, prijateljskom gradu kojeg s Lovranom povezuju pitomi kesteni odnosno maruni.

Izložene umjetnine mogu se razgledati od 19. veljače do 5. ožujka u radno vrijeme galerije, a prodajni katalog izložbe s istaknutim procijenjenim vrijednostima svake pojedinačne umjetnine može se pronaći na mrežnim stranicama Općine Lovran.

Umjetnine se prodaju pojedinačno po procijenjenoj vrijednosti iz Kataloga u kojem je za svaku umjetninu iskazana početna cijena. Prodaja umjetnina obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja u kojoj moraju biti iskazane ponude za svaku umjetninu pojedinačno.

Postupak provodi Komisija za provođenje postupka prodaje. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi nadležno tijelo iz članka 4. Odluke o raspolaganju imovinom Općine Lovran, a izabire se ponuda koja ispunjava sve uvjete iz oglasa i ima ponuđen najviši iznos kupoprodajne cijene. Ugovor se zaključuje u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača svim ponuđačima, a kupoprodaja cijena se plaća u korist žiro računa prodavatelja u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. U slučaju da utvrđeni najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili ako se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene u periodu dužem od 15 dana, kupoprodajni ugovor se može zaključiti s prvim sljedećim ponuđačem. Prodaja se obavlja po načelu ‘viđeno-kupljeno’, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Sve porezne obveze i troškove prodaje snosi kupac.Ponuda treba sadržavati podatke o ponuditelju: ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja, adresu ponuditelja, OIB, osobni kontakt (broj telefona/mobitela, e-mail adresa), naznaku umjetnine/a za koju/e se podnosi ponuda te iznos ponuđene cijene, pojedinačno po umjetninama (iznos ponuđene cijene ne može biti niži od istaknute u Katalogu). Rok za dostavu ponuda je do 6. ožujka i to u zatvorenoj omotnici, putem pošte, preporučeno, ili osobno na adresu Općina Lovran, 51415 Lovran, Šetalište maršala Tita 41, s naznakom ‘Ne otvaraj – za oglas – (prodaja umjetnina Billich)’.

Otvaranje ponuda održat će se 11. ožujka godine (12 sati) u Općini Lovran. Zbog trenutnih epidemioloških uvjeta na snazi, ograničene površine prostora i mogućeg interesa većeg broja ponuđača, otvaranje ponuda neće biti otvoreno za javnost, ali svi ponuditelji imaju naknadnu mogućnost uvida u zaprimljene ponude. Zakašnjele i nepotpune ponude te ponude koje sadrže iznos manji od procijenjene vrijednosti utvrđene Katalogom, neće se uzeti u razmatranje.

A. M.Tagged: , , , , , , , , , ,