Monografija Blanka Dužanec / Život i djelo – bogato nasljeđe

Predstavljanje monografije ‘Blanka Dužanec / Život i djelo – bogato nasljeđe’, autorice i urednice Marine Baričević, održat će se danas (petak, 20. prosinca u 17 sati) u zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt. Blanka Dužanec - Život i djeloMonografiju će predstaviti Marina Baričević, predsjednica ULUPUH-a Ivana Bakal te povjesničarka umjetnosti Darija Alujević.

Knjiga je stručna obrada životnog i stvaralačkog puta umjetnice Blanke Dužanec. Obrađen je njezin umjetnički opus i pedagoški rad na polju keramike. Naglašena je njezina društvena i kulturna uloga u hrvatskoj primijenjenoj umjetnosti. Uvod za njen katalog 1976 .godine u MUO Olga Klobučar završava riječima: ‘Pri sagledavanju u cjelini dosadašnjeg opusa Blanka Dužanec iskrsava pred nama lik maštovitog stvaraoca – izvanrednog tehnologa i predanog pedagoga čiji će lik ostati neizbrisiv u povijesti hrvatske keramike.’ Osnovni tekst Marine Baričević dopunjuju sjećanja učenika Blanke Dužanec te fotografsko sjećanje Aleksandra Kukeca na ambijent njezina doma s bogatom kolekcijom umjetnina.

‘O svemu što je poduzimala, radila i postizala Blanka Dužanec pisalo se redovito u dnevnom tisku, tjednoj i mjesečnoj periodici. Danas taj press cliping ili novinski vremeplov vjerno dočarava, poput filmske trake, jedan stvaralački segment iz povijesti umjetnosti. Stoga, slobodno nam je ustvrditi kako vlastitu privilegiju za primatom u umjetnosti keramike Dužančeva je i nama ostavila u testamentu za što čestitiju obradu njezinog djela. Ta spoznaja je i odredila karakter ove monografije. Ona je dokumentarni prikaz riječju i slikom, lišena proizvoljnih analiza, subjektivnih pretjerivanja i rekonstrukcija bez podloge. Opus i pedagoški zalog Blanke Dužanec ne treba ocjenu, valoriziralo ih je vrijeme. Ali naš je dug da ga zabilježimo za sva nacionalna vremena.’ (Marina Baričević, iz knjige)

Marina Baričević (1941.) autorica je više od 150 izložbi u zemlji i svijetu, te brojnih predgovora u katalozima, kritika i eseja u časopisima. Članica je Studijske sekcije ULUPUH-a i HZSU-a.

ULUPUH

Tagged: , , , , , , , , , , , , , ,