Mreža Sava Parks: Ujedinjeni za Savu

Predstavnici organizacija iz četiri zemlje Savskog sliva okupili su se na petom sastanku Mreže Sava Parks u Samoboru nastavljajući suradnju na očuvanju rijeke Save, koja je započela 2014. godine.Na Svjetski dan močvara i močvarnih staništa predstavnici dvadesetak institucija i nevladinih udruga iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije te njemačke zaklade EuroNatur potpisali su Deklaraciju mreže Sava Parks. Potpisivanjem su preuzele odgovornost za očuvanje biološke raznolikosti zaštićenih područja uz Savu i obvezale se na prekograničnu suradnju kako bi se u skladu s održivim razvojem jačalo i štitilo prirodno bogatstvo i kulturno nasljeđe Europe.

U Samoboru je predstavljena ‘Bijela knjiga o Savi’, knjiga koja sadrži konkretne prijedloge za poboljšanje zaštite od poplava te daljnje očuvanje Save i njezinih pritoka. Knjiga pruža dosada neviđenu i vjerodostojnu osnovu za donošenje odluka o budućnosti Save i njezinih stanovnika te nudi konkretne prijedloge za održivu i prirodnu zaštitu od poplava. Rijeka Sava dugačka je 926 kilometara, okružena s 170.000 hektara (ha) poplavnih šuma (40.500 ha vrba i topola i 141.000 ha hrasta i jasena), kao i 25.000 ha vlažnih pašnjaka što predstavlja jedinstveni slučaj u Europi gdje ne postoji područje jednako ovome. Zbog klimatskih promjena istaknuta je važnost održavanja dobrog ekološkog stanja Save i poplavnih površina te provedbe projekata obnove modificiranih dijelova riječnog toka i stavljanja prirodnih poplavnih retencija u službu zaštite od poplava.

Predstavnici mreže parkova obilježili su i Svjetski dan močvarnih staništa koji se obilježava u 169 država svijeta. Na taj je dan 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju močvarnih staništa. U močvarna staništa ubrajaju se sve stalne ili povremene vode stajaćice i tekućice, poplavne šume i travnjaci.

M. G.


 

Tagged: , , , , ,