Natječaj za 32. salon mladih

Jedan pogled na avangarduSuvremeno i moderno nisu sinonimi. Može netko biti suvremen a da nije moderan, može netko da bude, što se pomodnog odijevanja tiče, konzervativan, da nije šik, da nije odjeven po poslijednjim propisima mode, konkretno, recimo kao čitav niz nas ovdje prisutnih koji smo suvremeni, a nismo šik u pomodarskom smislu, ili koji smo, kao Vasko Popa šik u poeziji a nismo suvremeni.“
Krleža

U današnjem svijetu likovnosti isprepliću se pojmovi suvremeno i moderno. S jedne strane kao imperativi, kao conditio sine qua non današnjega stvaralaštva, must-have svakog umjetnika koji želi biti shvaćen i prihvaćen kao relevantan, ali s druge strane te pojmove moguće je gledati i pejorativno: kao parole novog akademizma, nove restriktivnosti koja umjetnike prisiljava – biti moderan pod svaku cijenu! Krležinim riječima – biti šik!
U tom svijetu isprepliću se modernost i pomodnost. Dok je modernost smjeli eksperiment s ciljem traženja vlastitoga izraza (a riječ je tako shvaćana još od srednjega vijeka!), pomodnost je slijepo slijeđenje trendova, nimalo različita od praćenja efemernih smjena paradigmi u popularnoj kulturi. „Umjetnost je pomodna“ zaključuju Luka Hrgović i Duje Medić u svome videu Magnum 365.
Što je danas u likovnosti čista pomodnost, bezidejno oponašanje uspješnih umjetnika, slikani dizajn ili koncept bez stvarnog koncepta, a što izvorno problematiziranje suvremenog svijeta i pojedinačne umjetničke svijesti u njemu?
Tema ovogodišnjeg Salona mladih jeste sukob trendovske pomodnosti i izvorne suvremene umjetnosti, koja je stvaralaštvo koje ne bježi od vještine i samosvrhovitosti, koji se danas često odbacuju kao puki „tehnicizam“.
Feđa Gavrilović, autor koncepcije 32. salona mladih

Prijaviti se mogu umjetnici do 35 godina starosti uključujući i one rođene 1978. godine.
Prijave je potrebno poslati u digitalnom obliku na e-mail adresu [email protected] zaključno s danom 30. travnja 2014. godine u ponoć.
Prihvaćat će se samo radovi nastali nakon 1.1.2014. Može se prijaviti i rad u nastajanju, s obavezom da bude dovršen do 1.6.2014.

Prijava treba sadržavati:
– Osobne podatke: ime i prezime, e-adresu i telefonski kontakt
– Fotografiju jednog rada (jpg, JPEG, tiff / 2400×1600 pixela / naziv npr. prezime_ime-naziv rada.jpg). ili datoteku videorada.
– Tehnički opis rada
– Obrazloženje rada (ukoliko je potrebno) do 500 znakova
– Životopis autora do 500 znakova
– Potvrdu o uplati kotizacije u iznosu 50,00 kn uplaćene na žiro-račun udruge Zagrebačka banka HR7123600001101361051 s pozivom na broj vašeg OIB-a

Naknadno prispjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

HDLU

Tagged: , , , , , ,