Oleanna na Ljetnim noćima Teatra Exit

U srijedu, 26. srpnja (21 sat) u atriju Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, PUK (Putujuće kazalište i Scena Ribnjak) izvest će predstavu ‘Oleanna’, prema tekstu Davida Mameta, koji režiraju i u kojem igraju Sara Stanić i Darko Stazić.Svaki dobar kazališni tekst je i borba i pitanje. Ova borba između dva obrazovna sistema, starog i novog, dva načina poimanja odnosa, osobnih i poslovnih, rat između obrazovanja i bliskosti, ovaj napeti verbalno-fizički duel Davida i Golijata u učionici, ova britka Mametova duo drama počiva na pitanju tumačenja nijansi.

U svijetu u kojem živimo bavimo se krupnim rezovima, oštrim potezima i velikim blokovima uspjeha i/ili neuspjeha, a genijalni David Mamet vraća i upozorava: Vrag je u detalju! Taj detalj čini razliku u pitanju: što je naklonost, a što je seksualno uznemiravanje? Što je samoobrana i kada ona prelazi u agresiju? Što je zapravo intelektualna elita i do kuda ona može ići u svojoj nekonvencionalnosti? Koliko se mogu mijenjati i sebi prilagođavati pravila igre? Napeto, brzo, intimno i javno istovremeno, a sve svedeno na mikrokozmos profesora i studentice u jednoj učionici.

T. T.


Tagged: , , , , , , , , , , , , ,