Osmanska keramika iz dubina Jadrana

Predavanje na temu ‘Novovjekovni brodolom u pličini Sv. Pavao kraj Mljeta – osmanska keramika iz dubina Jadrana’ održat će se u Arheološkom muzeju u Zagrebu, u četvrtak, 5. svibnja (19 sati). Predavači su Igor Miholjek, Vesna Zmaić, Igor Mihajlović, Jurica Bezak i Pavle Dugonjić iz Odjela za podvodnu arheologiju i Hrvatskog restauratorskog zavoda.
Osmanska keramika-brodolom u pličini Sv. Pavao kraj MljetaBrod čije je putovanje završilo na pličini Sv. Pavao u mljetskom akvatoriju, prevozio je orijentalnu trgovačku robu namijenjenu europskom tržištu. Teret broda činilo je luksuzno keramičko posuđe proizvedeno u osmanskom gradu Izniku na zapadu Turske.

Uz taj vrijedan, teret prilikom petogodišnjeg istraživanja, pronađeni su brodsko naoružanje, keramika i metalni nalazi koje je moguće povezati s brodskom kuhinjom, novac koji je pomogao pri dataciji brodoloma u drugu polovinu 16. stoljeća, kao i stakleni inventar te osobni predmeti koji ilustriraju život na venecijanskom trgovačkom brodu.

A. M.


Osijek i šira okolica u osmanskom periodu
Osijek i šira okolica u osmanskom periodu
Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,