Otvorena inkluzivno-umjetnička galerija Orlovac

U sjedištu Centra za rehabilitaciju Zagreb (Orlovac 2), otvorena je inkluzivno-umjetnička galerija za osobe s intelektualnim teškoćama, prva takvog tipa u Europi. Galerija je otvorena izložbom slika pod nazivom ‘Lica i naličja’, a oformljuju je likovni radovi korisnika Centra u suradnji sa studentima Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i akademskim umjetnicima, profesorima s Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Riječ je o sljedećima: Tara Beata Ratz – Neven Novak, Ivica Purgar – Leon Barić, Benedikta Vilenica –Marina Kotur, Noa Geres – Jelena Gvozdanović, Marin Sovar – Zdravko Krešić, Marija Puzak – Kristijan Žerjavić, Koraljka Kovač – Ranko Ćuća.Centar za rehabilitaciju Zagreb, sjedište Orlovac, ustanova je Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalne politike koja skrbi o djeci, mladima i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i pridruženim smetnjama. Centar radi na više lokacija u Zagrebu i sam rad je organiziran prema kronološkoj dobi korisnika i vrsti usluga. Programi koje provode su razne radne aktivnosti, psihosocijalna rehabilitacija i razne terapije (likovna terapija, kineziterapija i glazboterapija) u koje je uključeno preko 200 korisnika.

U program likovne terapije koju vodi Blanka Stančić Puhak, mag.umj. i CEAT praktikant uključeno je oko 200 korisnika iz cijelog Centra za rehabilitaciju Zagreb. Program likovne terapije uspješno se provodi već niz godina te je u cilju da svake godine pripreme izložbu likovnih radova korisnika iz bilo koje grane umjetnosti, keramike, slikarstva, grafičkih tehnika u adekvatnim galerijskim prostorima i poticanje suradnje s relevantnim umjetničkim institucijama i fakultetima. Do sada je realizirano više izložbi u zagrebačkim galerijskim prostorima, sudjelovanja na inkluzivnim likovnim kolonijama, s ciljem da se osobe s intelektualnim teškoćama prepoznaju u društvu kao ravnopravne.

Konkretno se radi o probranim korisnicima koji su talentirani i uz stručnu podršku se prezentiraju upravo kroz razne kulturne manifestacije. Cilj je izrada platforme za umjetnike/korisnike koja nedostaje na ovom području za daljnji razvoj i usavršavanja osoba s intelektualnim teškoćama u umjetničkom izražavanju.

Otvorenje je održano uz umjetničku izložbu 7 korisnika i 7 umjetnika (4 studenta s ALU i 3 renomirana umjetnika, 2 profesora s Tekstilno-tehnološkog fakulteta). Ideja ovog projekta jest uspostava suradnje sa sličnim ustanovama koje dijele slične principe rada. Koncept same metode rada u ovom projektu jest da se radi jedan na jedan (umjetnik i korisnik) u raznim slikarskim i keramičkim tehnikama. Producirani likovni radovi bi se izložili u galerijskom prostoru po dogovoru.

Ovakav način rada u Centru se provodi već par godina te se pokazao vrlo korisnim za podizanje socijalne osviještenosti u društvu. U likovnoj terapiji uvijek je naglasak na sami proces i terapijski učinak, te se upravo ovakvim projektima ukazuje na relevantnost promidžbe likovnog stvaralaštva i integraciju osoba s intelektualnim teškoćama u sustav hrvatske suvremene umjetnosti i šire.

J. G.

Tagged: , , , , , , ,