Projekt Carnivora Dinarica: Za očuvanje risa, medvjeda i vuka

Suživot ljudi i velikih zvijeri, naročito u ruralnim područjima Hrvatske i Slovenije, seže u daleku prošlost i nasljeđe je koje treba i dalje graditi. Za to je nužna i sustavna prekogranična suradnja u svrhu boljeg upravljanja populacijama. S tim se uvjerenjem u Nacionalnom parku Risnjak okupilo više od 50 predstavnika iz Hrvatske i Slovenije na konferenciji koju WWF i partneri organiziraju u okviru projekta Carnivora Dinarica.‘Jedino dijalogom i suradnjom dionika među kojima su lovci, stočari, poljoprivrednici, privatni vlasnici zemljišta, znanstvenici, nadležne institucije kao i udruge za zaštitu prirode, na lokalnoj i međunarodnoj razini, možemo očuvati stabilne populacije vuka, medvjeda i risa u Dinaridima te pronaći najbolja rješenja za suživot ljudi i velikih zvijeri u našoj regiji’, istaknula je Snježana Malić Limari iz WWF Adrije.

Projekt Carnivora Dinarica bavi se očuvanjem populacija velikih zvijeri: medvjeda, vuka i risa na području sjevernih Dinarida odnosno na pograničnom području Hrvatske i Slovenije. Posebna pažnja će se usmjeriti na smanjenje rizika koji ugrožavaju velike zvijeri kroz edukaciju, mjere prevencije i druge aktivnosti. Tako će se uspostaviti poljoprivredno gospodarstvo dobre prakse, donirati ograde za sprečavanje šteta, uzgajati pastirski psi, postaviti dinamične signalizacije na prometnicama radi sprečavanja stradavanja u prometu. Izgradit će se i nastamba za napuštene mladunce risa u NP Risnjak te postaviti spremnike za otpad sigurne za medvjede. Velike zvijeri mogu biti i dio turističke ponude. Stoga će se uspostaviti mjere za usmjeravanje posjeta na području NP Risnjak, Snežnika i dijela Kupe te kao kruna projekta – osnovati centar za podizanje svijesti o velikim zvijerima u Pivki, u Sloveniji.

Projekt Carnivora Dinarica punog imena ‘Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima’, službeno je započeo 1. rujna 2018. godine i trajat će 30 mjeseci. Vrijedan je 2.347.340 € te je sufinanciran iz EFRR-a u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska.

‘Glavni akteri u upravljanju velikih zvijeri u Hrvatskoj i Sloveniji povezali su se u jedinstveni projektni tim što predstavlja važnu prijelomnicu u prekograničnoj suradnji dviju država na području zaštite prirode. Očekujemo da će projekt, uz ostvarenje konkretnih aktivnosti za unaprjeđenje suživota ljudi s velikim zvijerima, značajno pridonijeti i poboljšanju prekogranične suradnje u upravljanju populacijama velikih zvijeri, a time i dugoročnom očuvanju tih vrsta i njihovih staništa na ovim prostorima’, zaključila je Aleksandra Majić Skrbinšek, voditeljica projekta Carnivora Dinarica, s Biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani.

P. P. / Foto: Tomas Hulik


Tagged: , , , , , , , , , , , , ,