Seminar Komunikacijske i prezentacijske vještine za autore

Seminar ‘Komunikacijske i prezentacijske vještine za autore’, čiji je predavač komunikološki stručnjak dr. sc. Nikša Sviličić, održat će se u subotu, 28. listopada, od 11 do 16.30 sati u Boćarskom domu Zrinjevac (Prisavlje 2) u Zagrebu.

Nakon iznimno pozitivnog odjeka prvog termina ovog seminara koji je održan početkom listopada, nakladnička kuća Funditus osigurala je još jedan termin za ovaj interaktivni seminar.

Seminar naziva ‘Komunikacijske i prezentacijske vještine za autore’ namijenjen je književnicima, ali i svim autorima koji žele usavršiti svoje komunikacijske vještine i usvojiti nova znanja vezana uz javne nastupe, predstavljanje svoga rada u medijima, odnosno pri održavanju radionica, tribina i sl.

Polaznici će na seminaru usvajati komunikacijske vještine prema publici na predstavljanju knjiga, odnosno drugog umjetničkog rada uživo i u medijima, načine komuniciranja prema publici i vještine utjecaja na publiku, s naglaskom na važnosti upravljanja komunikacijskim procesima prema javnosti. Također, polaznici će se upoznavati s prezentacijskim vještinama, njihovom važnosti i primjenom, interpersonalnom komunikacijom i prezentacijskim metodama, kongruentnošću i inkongruentnošću u radu s izdavačima, motivacijskim testom i metodama u interpersonalnom komuniciranju, kako osvijestiti verbalnu i neverbalnu komunikaciju u javnim nastupima, komunikacijsku percepciju u primjeni i parasignalizaciju u komunikaciji te neverbalnu sintaksu i njezino prepoznavanje u radu s nakladnicima, odnosno organizatorima događanja. Bit će uključeni i u interaktivan program – radionica Disc Motivation, kao i njegovu analizu u odnosu na vlastite javne nastupe.

Kotizacija je 700,00 kuna (interaktivni materijali uključeni su u cijenu, a račun za uplatu je IBAN: HR0524020061100539725, poziv na broj 2810-17. Prijave šaljite na: [email protected].

O predavaču:
Dr. sc. Nikša Sviličić rođen je 1970. u Osijeku. U Splitu završava dvije srednje škole, a potom u Zagrebu upisuje i paralelno završava tri fakulteta (Filozofski fakultet, Akademiju dramske umjetnosti i Fakultet političkih znanosti). Znanstveni magisterij brani 1999. na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Prvi put doktorirao je 2006. na Odsjeku za informacijske znanosti, pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, drugi doktorat obranio je 2014., također pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na katedri za komparativnu književnost, odsjek filmologija, a treći doktorski rad, iz komunikologije, obranio je 2017. pri Doktorskoj školi humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uspješno se bavi znanstveno-istraživačkim radom i autor je više desetaka originalnih znanstvenih radova, objavljenih u relevantnim znanstvenim časopisima te četiri knjige. Kao UNESCO-ov ekspert za multimedijske tehnologije 2001. boravio je na Korean University of Technology u Južnoj Koreji (Seul) i predavao kolegije ‘Multimedijske tehnike’ i ‘Non – linear movie editing’, a kao dobitnik prestižne Fulbrightove stipendije, tijekom školske godine 2003./2004, predavao je na više znanstvenih ustanova (Harvard, Ohio University, UCLA…) u SAD-u. Predavač je na više visokih škola i sveučilišnih studija u Hrvatskoj, utemeljitelj i predavač poslovne škole Proactiva te dobitnik brojnih nagrada za rad u različitim područjima.

T. O.


Ivana Hebrang Grgić: Časopisi i znanstvena komunikacija

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,