Šetnja uz potok Črnomerec s Darkom Rundekom

U subotu, 30. ožujka (11 sati) na okretištu Črnomerec (zelena površina uz Ilicu) okupit će se zagrebački entuzijasti koji će šetnjom dati podršku inicijativi za očuvanje otvorenog toka potoka Črnomerca i uređenje javne šetnice duž trase potoka na potezu od Medvednice do Save. Šetnju, koja je primjerena za djecu, ljubimce i bicikle, prevodit će glazbenik Darko Rundek, koji i sam živi kraj tog potoka, na Fallerovu šetalištu, a organiziraju je volonterske građanske inicijative Spasimo Potok Črnomerec i 1postozagrad.
Potok Črnomerec jedan je od rijetkih zagrebačkih potoka koji je sačuvao otvoreni tok u gotovo cijeloj dužini od Medvednice do Save. Trasa potoka iznosi čak 11 kilometara, a iako bez ikakve komunalne opreme, izrazito je popularna šetnica i izuzetno važan dio zagrebačke zelene infrastrukture.

Aktualni GUP za dio trase potoka Črnomerca od Krčelićeve ulice do Horvaćanske ceste predviđa izgradnju produžene ulice Črnomerec. Tako kako se planira danas, ta bi izgradnja u potpunosti poništila sam potok i vrijedni zeleni koridor te ukinula potencijal važnog javnog zelenog šetališta zapadnog dijela grada.

Ideja zatvaranja potoka za potrebe izgradnje ceste datira iz prve polovice 20. stoljeća kada su mnogi gradski potoci nadsvođeni za potrebe novih ulica. Od tada do danas stvari su se bitno promijenile: od toga da su izgrađene nove prometnice do toga da mnogi europski i svjetski gradovi sada otvaraju ranije nadsvođene vodotoke, prepoznajući u njima vrijednost kroz urbane, ekološke, društvene i druge aspekte.

Kako bi skrenuli pažnju na postojeće vrijednosti i mogućnosti trase te potrebu prostornog planiranja grada koje uključuje, a ne poništava potok, šetnju uz potok Črnomerec vodi Darko Rundek. Cilj šetnje je skretanje pažnje na taj vrijedni javni prostor koji treba sačuvati i urediti. Uz pomoć aktivista Spasimo potok Črnomerec i 1postozagrad, Rundek će voditi zainteresiranu javnost duž najugroženije rute šetnice, od Ilice do Save, a koja bi idejnim gradskim projektom u potpunosti nestala i bila pretvorena u prometnicu. Trasa koju se planira staviti u podzemlje je stanište mnogih vrsta životinja od kojih su neke zakonom izričito zaštićene. Njihova staništa je najstrože zabranjeno uništavati. Utoliko se projekt ceste preko potoka i ne može ostvariti bez kršenja zakona. Dio trase je i zaštićeno arheološko područje s ostacima iz Kamenog doba.

Šetnica uz potok Črnomerec povezuje gradske četvrti Črnomerec, Trešnjevku-sjever i Trešnjevku-jug i dio je identiteta nekoliko zagrebačkih kvartova, a na niz mjesta i jedina javna zelena površina koja funkcionira kao javni park, primjerice u Zaprešićkoj ulici. Spasimo potok Črnomerec i 1postozagrad pokrenuli su inicijativu da se potok spasi od betonizacije te primjereno uredi kao javno šetalište u punoj trasi od Medvednice do Save.

U sklopu izmjena GUP-a zatraženo je da se potok sačuva kao važan dio zagrebačke zelene infrastrukture. U perspektivi, trasu potoka Črnomerca vidi se kao uređenu šetnicu, ali i dio mreže zelenih koridora javnih šetnica s biciklističkim stazama koje (već sad) povezuju Park prirode Medvednicu s Jarunom tj. nasipom uz Savu, uključujući i brojne druge smjerove kretanja, poput uređene trase Samoborčeka i veze sa šetnicama uz druge gradske potoke.

Kroz male komunalne akcije za 2019. godinu već su prihvaćene građanske inicijative za etapno uređenje šetnice na prostorima gradskih četvrti Črnomerec, Trešnjevka-sjever i Trešnjevke-jug. Vijeće Gradske četvrti Črnomerec jednoglasno je donijelo i zaključak da zabranjuje da se potok nadsvodi te je odbijen gradski idejni projekt o pretvaranju zelene oaze u prometnicu. Organizatori pozivaju Zagrepčane i Zagrepčanke i sve prijatelje Zagreba da nam se pridruže u šetnji trasom potoka Črnomerca s Darkom Rundekom i iz prve ruke dožive taj vrijedni, ali zapušteni prostor s ogromnim potencijalom.

Šetnjom žele skrenuti pažnju i na problem (ne)održavanja ono malo postojeće komunalne infrastrukture uz potok te sagledati taj važni javni prostor kroz njegove sadašnje vrijednosti i mogućnosti. Vašim dolaskom podržavate nastojanja da se potok Črnomerec sačuva, a Zagreb uvede prostorno planiranje po standardima 21., a ne 20 stoljeća! Na potok treba gledati kao na prednost, a ne kao prepreku, poručuju organizatori.

D. R.

Tagged: , , , , , ,